8.sınıf dosyaları

DENEME SINAVI türkce

Posted on Ağustos 22, 2008. Filed under: 8.sınıf dosyaları |

DENEME SINAVI-31

Çağlar boyunca insanlar, gerçekleri öğrenmek, bilgi sahibi olmak için bir çok zorluğa göğüs gerdiler
Bilgi ve aydınlanma ateşini tanrılardan çalıp insanlara veren Prometeus çağlar öncesinde korkunç cezaya çarptırıldı. Ama insanlar bu engellere karşı insanoğlunu bilgilendirme ve aydınlatma savaşından bir gün olsun geri dönmediler.
Soru-1) Yukarıdaki paragrafın anadüşüncesi hangisidir?
a) İnsanlık bu günkü uygarlığı bilgi âşığı, özverili kişilere borçludur.
b) Bilgi, insanoğlunu karanlıklardan kurtaran ışıktır.
c) İnsanların bilme, öğrenme istekleri hiçbir engel tanımaz.
d) İnsanların mutluluğu için en önemli gereksinim bilgidir.

Ufukta günün boynu büküldü
Şimdi İstanbul solgun bir güldü.
Güzel Marmara menekşelendin.
Daha bir saat evvel pek şendin.
Soru-2) Dörtlükte aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
a) İstanbul sevgisi b) İstanbul’a duyulan özlem
c) İstanbul’un güzelliği d) İstanbul’da bir akşam vakti

Soru-3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir anlatım yoktur?
a) Dostla ye, iç; alış veriş etme b) Onu şimdi el üstünde tutuyorlar.
c) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar d) Kör göze, sağır kulağa söyleyecek bir şeyimiz yoktur.
Üstüne atlayıp onu yere devirdi.
Güzel bir sonbahar akşamı, Heybeliada’da geziyordu yazar.
Derken, bir buldog köpeği tasmasız, başıboş……..
Doğa güzelliklerinin tadını alıyor, kendisini sapasağlam hissetmekten mutluluk duyuyordu.
Soru-4) Yukarıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulsa, cümlelerin sıralanışı nasıl olur?
a) 1-2-3-4 b) 2-4-3-1 c) 4-3-1-2 d) 4-3-2-1

Soru-6) “Geçmişe özlem, her yaşlının birinci düşüdür.” cümlesinden hangi yargı çıkarılamaz? a) Geçmişe özlem,yaşlılıkta başlar b)Yaşlıların tek tesellileri, geçmişteki yaşantılarıdır
c) Geçmişi özlemek, yaşlılar için bir gereksemedir d) Yaşlılar,sürekli geçmişlerini özlerler.

Soru-7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
a) Kitabı ikimilyon liraya aldım. b) 1945’de İzmir’de doğdum.
c) Birden ağlıyacak gibi oldu. d) Yeter ki bize de gelsin.

Göz kırparken ona yıldızlar
Baharında sanıp kendini
Çağırır eski bülbüllerini
Ağaç pırıl pırıl sayıklar
Soru-8) Bu dörtlükte kişileştirilen varlıklar hangi seçenekte verilmiştir?
a) Yıldız-Ağaç b) Bahar-Bülbül c) Yıldız-Bahar d) Bahar-Ağaç

“(1) Söylev, varlığı sona ermiş sayılan bir ulusun bağımsızlığını nasıl kazandığını, ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu, anlatan tarihsel bir belgedir. (II) Söylev, bir önderin kendini toplum önünde sınava çekmesidir. (III) Söylev, bir hesaplaşma, dolayısıyla bir hasep verme ve hesap sorma değildir. (IV) Söylev, emperyalizmin kucağına düşmüş uluslara çıkış noktası gösteren bir öğretidir.
Soru-9) Bu paragrafın bütünlüğüne uymayan cümle hangisidir?
a) I b) II c) III d) IV

Soru-10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sıfat, farklı türde bir sözcükten türemiştir?
a) Onu ölümcül hastalıktan kurtarmaya çalışıyorlar b) Keskinleşen çelişkiler işi kavgaya götürür.
c) Uzun süredir bilimsel çalışmalarına ara verdi d) Sevgisiz insanların dünyamızda yerleri
olmamalı.
Soru-11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
a) Yeni kitaplar almak için para biriktirdi b) Bahar gelince çiçekler açar.
c) Dondurma yiyemedim diye ağlıyor d) Derslerine çalışmadığı için sınıfta kaldı.

Düşünce özgürlüğü, insanı kulluktan kurtardığı ölçüde tedirgin de eder. Özgür düşünceyi yaratan ve geliştiren Avrupa, düşünce uğruna en çok kurban vermiş dünya parçasıdır. Asya’da; yaşamadan, düşünmeden ölen, öldürülen insanlara acıyanlar kadar acımayanlar da haklı olabilir. Koyun olmayı kabul eden bir insan için koyun olmak bir şereftir olsa olsa. Bütün sorun, koyun olmamakta, çobana “Beni nereye götürüyorsun? Mezbahaya mı?” diyebilmekte.
Soru-12) Parçada anlatılanlara göre, özgür düşünce neden Avrupa’da çok gelişmiştir?
a) Düşünce özgürlüğüne önem veren liderler çıktığından
b) Bilim ve teknolojide üst düzeyde olduğundan
c) İnsanlar eğitime önem verdiğinden
d) Özgür düşünce için en çok mücadele verilen yer olduğu için

Reklamlar
Yazının Tamamını Oku | Make a Comment ( None so far )

8. Sınıf Türkçe test ve yazılı soruları-test

Posted on Ağustos 22, 2008. Filed under: 8.sınıf dosyaları |

8. Sınıf Türkçe test ve yazılı soruları

“Özlediğin nedir diye sorsanız;
Kıyısında çimenlerle bir dere
Ve berrak gök yüzünde ebem kuşağı,
Hava kirliliğinden, makine gürültüsünden uzak;
Beton yığınlarından azade,
Tabiatın kucağında yaşamak,
Şu üç günlük hayatı…”
(1.ve 2. Soruları yukarıdaki şiire göre cevaplayınız.)

1. Şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Hayattan zevk aldığı
B) Bozulmamış bir çevre istediği
C) Rahatına düşkün olduğu
D) Şehir hayatını sevdiği
2. Son mısradaki “Şu üç günlük hayat…” sözüyle anlatılmak istenen nedir?
A) Gününü gün etme arzusu
B) Şairin ömrünün üç günü
C) Günlük hayatın zorluğu
D) İnsan ömrünün kısalığı

3. I.Neden? II.Okula beraber gidelim diye sana uğradım. III.Yaa! Geçmiş olsun.
IV.Sen bugün yalnız gideceksin okula. V.Hastayım.Doktor dışarı çıkmamı yasakladı.
Yukarıdaki cümleler nasıl sıralanırsa iki kişinin karşılıklı konuşması haline gelir?
A) V-III-II-IV-I B) II-IV-I-V-III C) II-III-IV-I-V D) IV-I-II-V-III

4. “Benim söylediğim her derin sözün anlamı vardır.” Cümlesindeki anlatım bozukluğunu gidermek için “derin” kelimesi hangi kelimeden önce kullanılmalıdır?
A) anlamı B) her C) vardır D) söylediğim

5. “Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Ne gördüm, ne tanıyorum.” cümlesi ile aynı anlamdadır?
A) Hem gördüm, hem tanıyorum. B) Belki de görsem tanırım.
C) Görmedim de tanımıyorum da. D)Görsem bile tanımam.

6. “Çınla ey coşkun deniz, kayalıklarda çınla!
Sar bütün kumsalları, o dolaşık saçlarınla.”
Mısralarındaki kafiyenin çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zengin kafiye B) Tam kafiye C)Yarım kafiye D) Redif

7. Merakla ( )“Bu resim ne ( )”diye sordu ( ) Parantez içindeki yerlere hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (;) (?) (?) B) (:) (!) (.) C) (.) (!) (?) D) (:) (?) (.)

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Peyami Safa’nın Sözde Kızlarını okudum.
B) Atatürk Orman Çiftliği’ni gezmeye gittik.
C) O, meydanda toplanan Ankara’lılara hitap etti.
D) Ankara, 13 ekim 1923’de başkent oldu.
9. “Dumanlısınız ezelden beri.” cümlesinin kurallı-olumsuz-soru şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ezelden beri dumanlı mısınız?
B) Dumanlı değil misiniz, ezelden beri?
C) Ezelden beri dumanlı değil misiniz?
D) Dumanlı mısınız, ezelden beri?

10. “Aylardan beri yağan yağmur dindi.” cümlesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Bileşik-olumsuz-devrik-fiil cümlesi
B) Basit-olumsuz-devrik-isim cümlesi
C) Bileşik-olumlu-kurallı-fiil cümlesi
D) Basit-olumlu-kurallı-fiil cümlesi

11.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öğeleri,“özne-dolaylı tümleç-belirtili nesne-yüklem”şeklinde sıralanmıştır?
A) Uçak, alana sabaha karşı indi.
B) İşçiler, pamuk tarlasından evlerine döndüler.
C) Okul takımımız bütün maçları kazandı.
D) Çocuklar, okulun penceresinden maçı seyrettiler.

12. Aşağıdakilerden hangisinin öznesi “Renkli çamaşırlar yıkanınca soluverdi.” cümlesinin öznesiyle aynı türden bir tamlamadır?
A) Evdeki hesap çarşıya uymadı.
B) İmlâ kılavuzu eski masamızda duruyor.
C) Badem ağaçları tomurcuklanmaya başladı.
D) Bu vazoyu okul arkadaşım verdi.

13. “Oyun oynayan küçük çocukları salonun penceresinden seyrediyordu.” cümlesinin dolaylı tümleci için, aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenir?
A) Belirtisiz isim tamlaması
B) Belirtili isim tamlaması
C) Zincirleme isim tamlaması
D) Sıfat tamlaması
14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi etken çatılıdır?
A) Sınıfın tahtasına güzel bir atasözü yazıldı.
B) Evimizin camları dün güzelce silindi.
C) Küçük kardeşim gün boyunca uyudu.
D) Yemişler, çocuklar tarafından kapıldı.

15. “Uzun süre derste anlatılanları anlayamadı.” cümlesindeki “anlayamadı” fiilinin türü nedir?
A) Sürerlik fiili B) Tezlik fiili C) Yaklaşma fiili D) Yeterlik fiili

16. “İki kişi, sönmüş sobanın yanında alçak sesle dertleşiyorlardı.”cümlesindeki altı çizili kelimelerin türü, hangi
seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A) Zamir-fiil-isim-sıfat
B) İsim-fiil-isim-isim
C) Sıfat-sıfat-isim-isim
D) İsim-sıfat-isim-sıfat

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir olan bir kelime vardır?
A) Bahçenin etrafını dikenli telle çevirdiler.
B) Çevre temizliğine herkes katıldı.
C) Beşer adım arayla fidanları diktiler.
D) Sıra, bahçeye bir kapı yapmaya geldi.

18. Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden çok yapım eki almıştır?
A) Susuzluğa B) Yurttaşlar C) Korkunun D) Gençlikten

19. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “çok özlemek” anlamına gelir?
A) Gözünde tütmek B) Gözü arkada kalmak C) Gözü açık gitmek D) Gözü kalmak

20. “Karışmak” kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A) Trafik sıkışınca araçlar iyice karıştı.
B) Zil çalınca sınıf birden karıştı.
C) Gerekmediği halde her işimize karıştı.
D) Bütün evraklar birbirine karıştı.

NOT BAREMİ: Her soru 5 puan değerindedir.
Başarılar dilerim.

Yazının Tamamını Oku | Make a Comment ( None so far )

8.sınıf T.c İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 2. Dönem 2. Yazılı

Posted on Ağustos 22, 2008. Filed under: 8.sınıf dosyaları |

ADI: 2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 23/05/2008
SOYADI: YENİCE İLKÖĞRETİM OKULU
NO: T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 8
II. DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA
SORULAR

1- Aşağıdakilerden hangisi sonucunda yeni Türk Devleti’nin adı ve yönetim şekli belli olmuştur?
A) Saltanatın kaldırılması B) Cumhuriyetin ilanı
C) Çok partili siyasi hayata geçiş D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
2- Aşağıdakilerden hangisi, siyasal alanda yapılan inkılaplarımızdan biridir?
A) Yeni Türk harflerinin kabulü B) Saltanatın kaldırılması C) Miladi takvimin kabulü D) Medreselerin kapatılması
3- Aşağıdakilerden hangisi Ankara’nın 23 Ekim 1923’te başkent ilan edilmesinin nedenleri arasında yer almaz?
A) Ülkenin güvenli bir yerinde bulunması
B) Ülkenin her tarafıyla ulaşım ve haberleşme imkanının bulunması.
C) Ülkenin her köşesine hizmet götürmeye elverişli bir konumda olması.
D) Saltanatın İstanbul’da bulunması.
4- Aşağıdakilerden hangisi Musul Meselesinin Türkiye’nin lehine çözülememesinin önemli nedenlerinden biridir?
A) Menemen Olayı’nın çıkması B) Şeyh Sait İsyanı’nın çıkması
C) II. Dünya Savaşı’nın çıkması D) Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması
5- Mustafa Kemal,1926 yılında İzmir’de bir suikast planının ortaya çıkarılması ve suçluların gerekli cezalara çarptırılması sonrası, yayınladığı bir bildiride ‘ Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır .Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’ diyerek aşağıdaki hangi yargıyı en belirgin şekilde vurgulamıştır?
A)Suçluların mutlaka cezalandırılacağın B)Türk devletinin daimi ve kalıcı olduğunu
C)İnsanların ölümlü olduğunu D)Devletin suçluları mutlaka bulacağını
6-Atatürk ; “Memleketler çeşitlidir fakat uygarlıklar birdir. Bir milletin ilerlemesi için bu tek uygarlığa katılması gerekir.” sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini anlatmak istemiştir.
A ) Çağdaş uygarlığı B ) Milli Kültürün C ) Dini İnançların D ) Tarih Bilincinin
7-Aşağıdaki yeniliklerden hangisi eğitimle ilgili olduğu söylenemez?
A) Medreselerin kapatılması B)Kabotaj Kanunu’nun kabulü C)Millet Mekteplerinin açılması D)Latin harflerinin kabulü
8-“….Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”
Atatürk bu düşüncesine uygun olarak aşağıdakilerden hangisini kurmuştur?
A)Hukuk Fakültesi B)Türk Tarih Kurumunu C)Anadolu Medeniyetleri Müzesi D)Türk Standartları Enstitüsü
9-Aşağıdaki inkılaplardan hangisi milletler arası ekonomik ilişkilerde kolaylık getirmiştir?
A)Soyadı kanunu B)Tekke,zaviye ve türbelerin kapatılması C)Takvim,saat ve ölçülerde değişiklik D)Kadınlara siyasi haklar tanınması
10- II. Dünya Savaşı öncesinde Balkanlardan gelecek bir tehlikeyi önlemek için aşağıdaki antlaşmalardan hangisi yapılmışlardır?
A ) Lozan Barış Antlaşması B ) Uşi Antlaşması C ) Balkan Antantı D ) Bükreş Antlaşması
11-Aşağıdakilerden hangisi Sadabat paktına üye devletlerden biri değildir ?
A)Türkiye B) İran C) Pakistan D)Irak
12- Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantını imzalayan devletlerden biri değildir?
A)Yunanistan B)Bulgaristan C) Yugoslavya D) Romanya
13-Boğazlar sorunu aşağıdaki hangi antlaşma ile kesin olarak çözüme kavuşmuştur?
A) Montrö B) Lozan C) Ankara D)Sevr
14-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde izlenen dış politikanın esaslarından biri sayılamaz?
A)Devletler arası hukuka bağlı kalmak B)Milli Bağımsızlıktan taviz vermemek
C)Yurtta Sulh Cihanda Sulh prensibine bağlı kalmak D)Fırsat ele geçtiğinde sınırları genişletmek
15-Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülükle bağdaşmaz?
A)Hayalcilikten uzak durarak gerçekçi olma B)İnsana değere verme, insanı yüceltme
C)Avrupa Devletlerinin insanlarını taklit etme D)Yeni ve olumlu gelişmelere açık olma
16- Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşüncede Milli Güç unsurlarından biri değildir?
A) Siyasi Güç B) İnkilapçı Güç C) Askeri Güç D) Ekonomik Güç
17- Aşağıda verilen bilgilerin doğru olanlarına “D” Yanlış olanlara “Y” koyunuz.
( ) Teşviki sanayi kanunu, çağa ayak uydurmayı güvence altına almıştır.
( ) Kabotaj kanunu ile karasularında yolcu ve yük taşıma hakkı Türk gemilerine verildi.
( ) Tevhid-i Tedrisat kanunu ile bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır.
( ) Cumhuriyet 23 Nisan 1920 tarihinde ilan edilmiştir.
( ) Saltanat 1 Kasım 1922 tarihinde kaldırılmıştır.
18- Atatürkçülüğün tanımını yaparak özelliklerini belirtiniz

NOT: ilk 16 soru “Beş” puan 17. ve 18. soru “On” puandır BAŞARILAR

Vefa

Yazının Tamamını Oku | Make a Comment ( None so far )

8.SINIF PERFORMANS VE PROJE ÖDEVLERİ

Posted on Ağustos 22, 2008. Filed under: 8.sınıf dosyaları |

8.SINIF PERFORMANS VE PROJE ÖDEVLERİ

1. MAĞAZALARDA YAPILAN İDİRİMLERİN VE KARIN ARAŞTIRILMASI.
2. SAAT YAPILMASI VE BELİRLİ SAATLERDE, AKREP İLE YELKOVAN ARASINDAKİ BÜYÜK VE KÜÇÜK AÇININ HESAPLANMASI.(PROJE)
3. ÇEŞİTLİ ÜÇGEN ÇİZEREK HER BİRİNİN İÇ AÇI VE DIŞ AÇILARINI HESAPLAMASI .
4. MATEMATİK BİLMECE VE BULMACA KİTABININ HAZIRLANMASI VE SINIFA SUNUMU.(PROJE)
5. SAHİLDEKİ YENİ POSTANE BİNASININ BULUNDUĞU BÖLGENİN KROKİSİNİ ÇIKARIP BİNANIN ALAN VE ÇEVRE HESABININ YAPILMASI.
6. 4 KİŞİNİN DÜZ BİR SIRAYA,YUVARLAK MASA ETRAFINA VE VERİLEN DİĞER ÖZEL ŞARTLARA GÖRE OTURUŞ BİÇİMLERİNİN,YAZILI VE SÖZLÜ OLARAK ANLATILMASI.
7. SİLİNDİRİN HACMİNİN HESAPLANMASI.
8. ÇEŞİRLİ PİRAMİTLERİN VE KONİNİN ALAN VE HACİM HESAPLAMALARI.
9. KİL VE KİBRİT ÇÖPLERİ İLE ATOM VE MOLEKÜL MODELİNİN OLUŞTURULMASI.
10. BELİRLENEN BİR KONU HAKKINDA ANKET HAZIRLANIP ,SONUÇLARIN GRAFİK ÜZERİNDE GÖSTERİLMESİ.(PROJE)
11. MISIR PİRAMİTLERİNİN MAKET OLARAK HAZIRLANIP ÖZELLİKLERİNİN TANITILMASI.
12. TÜRK BAYRAĞI YAPILMASI.(PROJE).
13. SAYI KÜMELERİNİN ARAŞTIRILMASI.(PROJE)

Yazının Tamamını Oku | Make a Comment ( None so far )

8.sınıf fen bilgisi testi

Posted on Ağustos 21, 2008. Filed under: 8.sınıf dosyaları |

FEN BİLGİSİ
1. Aşağıdakilerden hangileri yer kabuğunun yavaş ve sürekli hareketlerindendir?

Alçalma
Yükselme
Kıvrılma

A) I – II B) I – III C) II – III D) I – II – III

2. Yer kabuğu kalınlığının en az olduğu yerler aşağıdakilerden hangisidir?

Ovalar B) Okyanuslar
C) Vadiler D) Yaylalar

3. Aşağıdakilerden hangisi asitlerle bazların sulu çözeltilerinin ortak özelliği değildir?

Tuz oluşturabilme
Elektrik akımını iletme
iyonu bulundurma
Turnusol kâğıdının rengini değiştirme

4. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel olaydır?

A) Kâğıdın yanıp kül olması
B) Suyun bileşenlerine ayrıştırılması
C) Asit ile bazın tepkimesinden tuz oluşması
D) Tuzlu suyun ısıtılarak bileşenlerine ayrılması

5. Aşağıdakilerden hangisi krom elementinin sembolüdür?

A) Cu B) Cr C) Cl D) C

6.

Yukarıdaki tabloya göre K-2, L-1, M+3, N+1 iyonları için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I- Elektron sayıları eşittir.
II- Son yörüngelerinde 8 elektron bulunur.
III- Aynı atomdan oluşmuşlardır.

A) Yalnız I B) I-II C) II-III D) I-II-III

7.

Hız-zaman grafiği şekildeki gibi olan hareketli için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

Hızı sabittir.
İvmesi sıfırdır.
Eşit zaman aralığında aldığı yollar eşittir.

A) Yalnız I B) I – II C) II – III D) I – II – III

8.

K dan L ye giderken potansiyel enerjisi artar.
L den M ye giderken potansiyel enerjisi artar.
K dan M ye doğru hareketinde L noktasındaki kinetik enerjisi maksimumdur.
K ve M noktalarında durgun hâlde iken, potansiyel enerjileri yere göre birbirlerine eşittir.

9. On eşit parçaya bölmelendirilmiş çubuklara etkiyen kuvvetler hangisini dengede tutmaz? (Çubukların ağırlığı önemsenmeyecek)

A) B)

C) D)

10.

Silindirlerinin yarı çapları oranı olan şekildeki gibi bir çıkrıkla, P yükünü 10 metre yüksekliğe çıkarabilmek için kuvvetin uygulandığı ip kaç metre çekilmelidir?

A) 5 B) 10 C) 20 D) 30

11. Aşağıdakilerden hangileri vektörel büyüklüktür?

Hız
İvme
Kuvvet

A) I – II B) I – III C) II – III D) I – II – III

12. Elektromıknatısın gücü aşağıdakilerden hangilerine bağlıdır?

Akım şiddetine
Tel sarım sayısına
Tel sarımlarının içine konulan maddenin cinsine

A) I – II B) I – III C) II – III D) I – II – III

13. Aşağıdaki bilgiler için ne söylenebilir?

I- Bir lâmbanın parlaklığı, lâmbanın gücü ile doğru orantılıdır.
II- Bir ısıtıcının gücü, açığa çıkaracağı enerji ile ters orantılıdır.

A) Yalnız I doğru B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru D) Her ikisi de yanlış

14. Bir bilgisayarla yapılan işlemlerin sonuçlarını hangi kısmında görebiliriz?

A) Bellek B) Monitör C) Klavye D) Disket

15. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Plânsız kalkınmanın uzun vadede pek çok zararları vardır.
Sürdürülebilir kalkınma için sadece hammadde gereklidir.
Doğal dengenin korunması, yenilenebilir enerji kaynaklarını olumlu etkiler.
D) Yenilenemeyen enerji kaynakları zamanla tükenir.

16. Aşağıdaki nükleotidlerden hangileri yanlıştır?

I- Adenin ribonükleotid
II- Timin ribonükleotid
III- Urasil deoksiribonükleotid

A) Yalnız II B) I-II C) II-III D) I-III

17. Aşağıdakilerden hangisi sadece mitoz bölünmede görülür?

A) Kromozom eşlenmesi
B) Kromozom sayısının sabit tutulması
C) Eşey hücrelerinde görülmesi
D) İki ana safhada meydana gelmesi

18. Fenotip ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?

Canlının dış görünüşüdür.
Bütün kalıtsal özellikler gözlenir.
Canlının yaşına ve çevre şartlarına göre değişebilir.

Yalnız I B) Yalnız II C) I – III D) II – III

19. İki melez yuvarlak bezelye çaprazlandığında 750 yuvarlak bezelye elde edildiğine göre buruşuk bezelye sayısının kaç olması beklenir?
(Yuvarlaklık buruşukluğa baskındır.)

A) 250 B) 500 C) 750 D) 1000

20. Hemofili ve renk körlüğünün (Daltonizm) geni hangi kromozomlar üzerinde taşınır?

Hemofili Daltonizm

A) X X
B) X Y
C) Y X
D) Y Y

Yazının Tamamını Oku | Make a Comment ( None so far )

sosyal bilgiler 8.sinif test soruları

Posted on Ağustos 21, 2008. Filed under: 8.sınıf dosyaları |

SOSYAL_BİLGİLER7(401-500)
401)Erzurum ve Ankara hemen hemen aynı enlemlerde yer almalarına rağmen, Erzurum’da yıllık sıcaklık ortalamasının Ankara’dan düşük olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Doğuda yer alması B)Yükseltinin fazla olması
C)Kuzey ve güneyinde sıra dağların olması D)Yağış miktarının fazla olması

402)Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk Devletlerinin özelliklerinden değildir?

A)Anadolu’yu Türkleştirdiler. B)Anadolu’yu fethettiler
C)İstanbul’u fethettiler D)Haçlılarla savaştılar

403)Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Malazgirt zaferinin en önemli sonucu belirtilmiştir?

A)Türk ilerleyişi durdu
B)Haçlı tehlikesi önlenmiş oldu
C)Anadolu kapıları Türklere açıldı
D)Bizans büyük zafer kazandı

404)Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin nüfus özelliklerini yansıtmaz?

A)Sanayi ve hizmet sektörünün yaygınlığı
B)Nüfus artış hızının düşük seyri
C)Turizm sektöründeki gelir artışı
D)Okur-yazar oranının yüksekliği

405)”Anadolu toprakları üzerinde tarih boyunca birçok savaş yapılmış ve birçok uygarlık bu toprakları yurt edinmeye çalışmıştır.” Birçok uygarlığın Anadolu’yu yurt edinmek istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)Veremli tarım arazileri
B)Uygun iklim koşulları
C)Bitki örtüsü
D)Anadolu’nun coğrafi konumu

406)Osmanlı Devleti başlangıçta küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir. Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin ve güçlenmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)Hoşgörü ve adalet duygusu ile hareket edilmesi
B)Halk üzerinde baskıcı bir politika izlenmesi
C)Sınırlarda sürekli fetih hareketlerine devam edilmesi
D)Kuruluş dönemindeki padişahların yetenekli olması

407)Osmanlı hükümeti, temsil heyetinin hukuki varlığı aşağıdaki gelişmelerin sonunda tanınmış oldu?

A)Erzurum Kongresi ile B)Sivas Kongresi ile
C)Amasya görüşmeleri D)Amasya Genelgesi ile
408)Bir ülkenin gelişmişliği sanayinin gelişme düzeyi ile paralellik göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sanayisi gelişmiş olan bir ülkenin nüfus özelliklerinden biri değildir?

A)Doğum oranının az olması
B)Enerji tüketiminin çok olması
C)Nüfus artış hızının çok olması
D)Çocuk ölüm oranının az olması

409)Anadolu Selçukluları döneminde yolları üzerinde kurulan kervansaraylar daha çok hangisine yönelik olarak yapılmıştır?

A)İç güvenliği sağlamak B)Ticareti geliştirmeye
C)Yoksulları barındırmaya D)Orduyu güçlendirmeye

410) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun Türkler tarafından fethini kolaylaştıran nedenlerden biri değildir?

A)Türklerin yerli halka iyi davranmaları
B)Komutanlara fethettiği yerlerin ikta olarak verilmesi
C)Doğudan Anadolu’ya gelen Türkmen göçleri
D)Haçlı seferlerinin başlaması

411)Aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerinin nedenlerinden biri değildir?

A)Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemesi
B)İstanbul’un Türklerin eline geçmesi
C)Papanın Hıristiyan halkı kışkırtması
D)Avrupa’nın ekonomik sıkıntı içinde olması

412)Osmanlıların aşiretten beylik haline gelmesini sağlayan Osman Bey aşağıdaki politikalardan hangisini izlememiştir?

A)Anadolu beylikleri ile iyi geçinmeyi
B)Daha çok Bizans’la mücadele etmeyi
C)Feth edilen yerlerin halkına iyi davranmayı
D)Bazı Türkmen boylarını Rumeli’ye yerleştirmeyi

413)Osmanlı padişahlarından II. Mahmut tarihimizde ilk nüfus sayımını (1831) yapmıştır. II. Mahmut’ un nüfus sayımı yapma amaçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

A)Nüfusun eğitim durumunu belirlemek
B)Hıristiyanları tespit etmek
C)Askere gidecekleri tespit etmek
D)Köy nüfusunu belirlemek

414)Temel haklarımızın kısıtlandığı durumlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın kısıtlandığı durumlardan değildir?

A)Savaş hali B)Seferberlik hali C)Olağanüstü hal D)Seyahat hali

415)İki nüfus sayımı dönemi arasında gerçekleşen nüfus farklılığı, nüfus artış hızını belirler. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızının belirlenmesinde dikkate alınması gereken özelliklerden sayılmaz?

A)Ölüm oranı B)Kadın erkek nüfusu C)Doğum oranı D)Yaşam süresi

416)Devlet vatandaşlara ve çalışanlara sosyal güvence sağlamakla yükümlüdür. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kurumlarından biri değildir?

A)Emekli Sandığı B)Bağ-kur C)SSK D)Dernekler

417)Atatürk’ün sonu gelmeyen maceralara asla girmemesi onun hangi kişisel özelliği ile ilgilidir?

A)Gerçekçiliği B)Yöneticiliği C)Çok yönlülüğü D)Vatanseverliği

418)Kerpiç kurak ve yarı kurak bölgelerde yapı malzemesi olarak taşın ve ağacın fazla bulunmadığı yerlerde en çok kullanılan yapı malzemesidir. Buna göre ülkemizde kerpiç evlerin en çok görüldüğü bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A)Akdeniz B)Ege C)İç Anadolu D)Karadeniz

419)Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Meydan Muhaberesinden sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerindendir?

A)Karamanoğulları B)Mengücekliler C)Hamitoğulları D)Aydınoğuları

420)Aşağıdaki savaşlardan hangisiyle Anadolu’nun kapısı Türklere açılmıştır

A)Dandanakan B)Malazgirt C)Miryakefalon D)Yassıçemen

421)Aşağıdaki merkezlerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti’nin ilk başkentidir?

A)Konya B)Malatya C)İznik D)Adana

422) Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi sanayinin gelişme düzeyiyle paralellik göstermektedir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sanayisi gelişmiş olan bir ülkenin nüfus özelliklerinden biri değildir?

A)Doğum oranının az olması
B)Enerji tüketiminin çok olması
C)Nüfus artış hızının çok olması
D)Çocuk ölüm oranının az olması

423)Ülkemizde ekonomik nedenlere bağlı olarak köylerden kentlere doğru göçler olmaktadır. Bu göçlere bağlı olarak bazı sorunlar ortaya çıkar. Aşağıdakilerin hangisi bu sorunların arasında gösterilemez?

A)Devletin planlama yapması zorlaşır
B)Kırsal kesimlerde tarım alanları daralır
C)Kentlerde alt yapı eksikliği ortaya çıkar
D)Kentlerde çevre kirliliği ve trafik sorunları ortaya çıkar

424)Aşağıdaki gelişmelerden hangisi hem seyahat hem de yerleşme özgürlüğünü sınırlar?

A)Trafik kazaları B)Karantina bölgesi
C)Turizm D)Gecekondu

425)Aşağıdakilerden hangisi göçün nedenlerinden değildir?

A)Eğitim B)Sağlık C)İş D)Gecekondulaşma

CEVAP ANAHTARI ( 401/425)
401 B 411 B 421 C
402 C 412 D 422 C
403 C 413 C 423 B
404 C 414 D 424 B
405 C 415 B 425 D
406 B 416 D
407 C 417 A
408 C 418 C
409 B 419 B
410 D 420 B

426)Aşağıdakilerden hangisi köyden şehre göçün nedenlerinden değildir?

A)Tarımda verimin artması
B)Kentlerde iş imkanlarının daha çok olması
C)Tarımda makineleşmenin çoğalması
D)Eğitim-sağlık alanlarında şehirlerin daha gelişmiş olması

427)Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının faydalarından değildir?

A)Ülkede yaşayan insanların sayısı öğrenilir
B)Nüfus yoğunluğu belirlenir
C)Kırsal ve kentsel nüfus saptanır
D)Nüfus göçü önlenir

428)Bir bölgede
I. Yaşlı nüfus oranının artması
II.Doğurganlık oranının azalması
III.Kişi başına düşen ulusal gelirin artması
Aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A)Hammadde dış satımının arttığının
B)Gelişmişlik düzeyinin arttığını
C)Dışarıya verdiği göçlerin arttığının
D)Nüfusun arttığının
429)1980’li yıllarda çalışmak için Almanya’ ya giden Türklerin çoğunlu Alman kültürüne alışamadığı gibi Türkiye’de ki adet ve geleneklerini Almanya’da da yaşama çabasına girmişlerdir. Buna göre Almanya’ da yaşayan Türkler hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A)Doyduğum toprak vatanımdır anlayışı
B)Alman kültürünü benimseme çabası
C)Almanlar gibi yaşamışlar
D)Türk kimliklerini korumaya çalışmışlar.

430)Ali ve ailesi her yaz memleketleri olan Şanlıurfa’ dan çalışmak amacıyla Adana’ya gelir ve burada bir süre pamuk tarlalarında çalışır daha sonra memleketlerine gire dönerler. Ali ve ailesisin her yıl yaptıkları kısa süreli bu göç aşağıdaki göç gruplarından hangisine girer?

A)Sürekli göç B)Mevsimlik göç C)Beyin göçü D)Zorunlu göç

431)Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’ da kurulan ilk Türk Beyliklerinden değildir?

A)Danişmentliler B)Saltuklular C)Karasioğulları D)Selçuklular

432)Anayasada belirtilen kişi hak ve özgürlükleri aşağıdaki durumların hangisinde kısıtlanmaz?

A)Savaş hali B)Seyahat hali C)Seferberlik hali D)Olağanüstü hal

433)Aşağıdaki savaşlardan hangisi ile Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan ümitleri tükenmiştir?

A)Malazgirt savaşı B)Dandanakan savaşı
C)Miryokefalon savaşı D)Talas savaşı

434)Aşağıdaki Anadolu Selçuklu hükümdarlarından hangisi, haçlı ordusu karşısında devletin başkentini İznik’ten Konya’ya taşımak zorunda kalmıştır?

A)Kutalmışoğlu Süleyman Şah
B)I.Kılıç Arslan
C)II.Kılıç Arslan
D)I.Giyaseddin Keyhüsrev

435)Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk Devletlerinden biri değildir?

A)Danişmentliler B)Karamanoğulları
C)Saltuklular D)Artuklular

436)Aşağıdakilerden hangisi iç göçler sebebiyle ortaya çıkan sorunlardan değildir?

A)Çarpık kentleşme B)Enerji potansileyi
C)Trafik D)Eğitim hizmetleri

437)Osmanlılar doğrudan gelen Türkmenleri düzenli olarak Bizanstan aldığı topraklara yerleştirme uygulamasına ne isim verilir?

A)İskan politikası B)Toprak yönetimi C)Yönetim şekli D)Eyalet yönetimi

438)Ülkemizde ekonomik nedenlere bağlı olarak köyden kente doğru göçler olmaktadır. Bu göçlere bağlı olarak bazı sorunlar ortaya çıkar. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunların arasında gösterilemez?

A)Devletin planlama yapması zorlaşır
B)Kırsal kesimlerde tarım alanları daralır
C)Kentlerde alt yapı eksiklikleri ortaya çıkar
D)Kentlerde çevre kirliliği ve trafik sorunları ortaya çıkar?

439)Cevap hakkı, diğer başvuru yolları saklı kalmak koşuluyla; onuru, şerefi, adı ve özel hayatı medyada ihlal edilen herkesin hakkıdır. Bu hak medyaya karşı kullanılır. Bu bilgiler aşağıda verilenden öncelikle hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir?

A)Tekzip B)Sansür C)Dokunulmazlık D)Basın

440)aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus dağılışını etkileyen faktörler arasında gösterilemez?

A)İklim özellikleri B)Sıcak su akıntıları
C)Tarım yapmaya elverişli alanlar D)Turizm faaliyetleri

441) Göç- gecekondulaşma olguları arasındaki ilişkinin benzeri aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

A)İşsizlik – hızlı nüfus artışı
B)Kuraklık-seyrek nüfus
C)Sanayileşme-yoğun nüfus
D)makineleşme-göç

442)Ülkemizde verimli tarım topraklarının bulunduğu alanlarda nüfus miktarı fazladır. Aşağıdaki alanların hangisinde nüfusun fazla olması bu genellemeyle açıklanamaz?

A)Kocaeli yarımadası B)Çukurova
C)Gediz ovası D)Malatya ovası

443) –Anadolu’nun Türkleşme sürecini başlattı
– Alparslan döneminde yaşandı
– Anadolu’da ilk Türk beyliklerinin kurulmasını sağladı
Özellikleri verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Pasinler B)Malazgirt C)Kösedağ DMiryokefalon

444)Avrupalılar Haçlı Seferleri sonunda bazı buluşları kendi memleketlerine götürmüşlerdir. Buna göre buluşlardan hangisi coğrafi keşiflerin yapılmasında etkili olmuştur?

A)Kağıt B)Matbaa C)Pusula D)Barut

445)Anadolu’da ilk medreseyi Danişmentliler Tokat’ın Niksar ilçesinde kurmuştur. Buna göre Danişmentliler hangi alanda gelişme göstermiştir?

A)Sanat B)Ticaret C)Eğitim D)Askeri

446)Anadolu’da kurulan ilk denizci Türk beyliği hangisidir?

A)Artuklular B)Karasi C)Aydınoğulları D)Çaka beyliği

447)Anadolu Selçuklu Devleti döneminde kervansaraylarda Müslüman olsun yada olmasın tüm tüccarlar konuk edilir ve her türlü ihtiyaçları üç gün ücretsiz olarak karşılanırdı. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)Anadolu’da ticari hayatı geliştirmek amaçlanmıştır.
B)Tüccarların ihtiyaçları karşılanmıştır.
C)Anadolu etkin bir ticari merkez görünümü kazanmıştır.
D)Kentler önemini yitirerek, gerilemeye başlamıştır.

448)Türkler Anadolu’ya yaptıkları akınlar sayesinde buraları ele geçirmeye başlayarak, Anadolu’ da yeni bir dönemin başlamasına neden olmuşlardır. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi Türklerin Anadolu’ya Kesin olarak yerleştiğini belgeleyen savaştır?

A)1040 Dandanakan
B)1048 Pasinler
C)1071 Malazgirt
D)1176 Miryokefelon

449)Atatürk’ün çıkardığı gazetelerin ilki ve Milli Mücadele’nin yayın organı olan gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ceride-i Resmiye B)Düyun-u Umumiye
C)Hakimiyet-i Milliye D)İradey-i Milliye

450)Bir yerin nüfusunun yoğun olması durumunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Eğitim-sağlık hizmetlerinin kalitesi artar
B)İş gücü ucuzlar
C)Konut sıkıntısı yaşanır
D)Tüketim artar

CEVAP ANAHTARI ( 426/450)
426 A 436 B 446 D
427 D 437 A 447 D
428 B 438 B 448 D
429 D 439 A 449 D
430 B 440 B 450 A
431 C 441 A
432 B 442 A
433 C 443 B
434 B 444 C
435 B 445 C

451)Anadolu Selçuklu Devleti ticari hayatı canlı tutmak ve arttırmak için kervansaraylar yapmış ve bir takım ticari yasalar hazırlamıştır. Fakat o dönemde Anadolu’da gelişen bir takım olaylar ticari olayları aksatmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Anadolu ticaretini aksatan nedenlerden değildir?

A)Sahil kentlerinin fethedilmesi
B)Haçlıların Anadolu’ya gelmesi
C)Moğolların Anadolu’yu yağmalaması
D)Bizans’la savaş yapılması

452)17 Ağustos Marmara ve 12 Kasım Düzce depremlerinin acılarını sarmak amacıyla Türkiye’ye İsrail, Almanya gibi birçok ülkeden kurtarma ekibi gelmiştir. Marmara depreminden kısa süre sonra Yunanistan’ da olan depreme ise Türkiye’den kurtarma ekibi gönderilmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A)Kültürel gelişme B)Uluslar arası dayanışma
C)Evrensel Kültür D)Toplumsal kalkınma

453)Anadolu’nun kapılarını Türklere açan ve Anadolu’nun kesin bir Türk yurdu olmasını sağlayan iki savaş aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A)Malazgirt-Pasinler B)Yassıçemen-Miryokefalon
C)Malazgirt-Miryokefalon D)Kösedağ-Pasinler

454)Türkiye Selçuklu hükümdarı Alâeddin Keykubat döneminde;
-Alanya fethedildi.
-Mengücekoğulları Beyliğine son verildi
-Kırım’da Sudak liman şehri alındı.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A)Akdeniz ve Karadeniz’ de Selçuklu etkinliği arttırılmıştı.
B)Haçlı seferlerine karşı önlem alınmıştır.
C)Anadolu’da Türk siyasi birliğinin sağlanması yolunda önemli adım atılmıştır.
D)Devletin sınırları genişlemiş, ticaret gelişmiştir.

455)Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde nüfusun kıyılarda toplanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?

A)Düz alanların fazla olmayışı B)Dağların uzanış doğrultusu
C)Bitki örtüsünün etkisi D)Sanayinin kıyıda gelişmesi

456)Bir yörede nüfus artışı, iş olanaklarının artışı ile sıkı bir ilişki içinde ise, bu yöredeki nüfus artışında aşağıdakilerden hangisinin en büyük paya sahip olduğu söylenebilir?

A)Çevreden gelen göçler B)Konut yapımının hızlanması
C)Ölüm oranının giderek azalması D)Doğal kaynakların artması

457)Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının yavaşlamasına neden olmaz?

A)Tıptaki ilerlemeler B)Ölümler
C)Aile planlamasının uygulaması D)Eğitim seviyesinin yükselmesi

458)Kişilerin istediği ve dilediği yere yerleşme ve seyahat etme özgürlüğü vardır. Ancak yerleşme ve seyahat özgürlüğü bazı durumlarda sınırlanabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumlardan biri değildir?

A)Suç işlenmesini önlemek B)Köyden kente göçü önlemek
C)Kamu mallarını korumak D)Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak

459)Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgedir?

A)Marmara B)İç Anadolu C)Akdeniz D)Karadeniz

460)Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kırsal kesimden kente göçün sonuçlarından biri değildir?

A)Kentlerde çarpık yapılar ve gecekondu sorunu artar
B)Ülke nüfusu artar
C)Belediye hizmetleri yetersiz kalır
D)Konut sıkıntısı yaşanır

461)Aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatı ile ilgili olarak devletin vatandaşa karşı yükümlülüklerinden biridir?

A)Vatandaşa geri ödemesiz kredi imkanları sağlamak
B)Vatandaşların iş bulabilmek için yurtdışına çıkmaları için teşvik etmek
C)BAĞ-KUR’ a bağlı olan vatandaşların primlerini ödemek
D)İşsizliği önlemeye yönelik tedbirler almak

462)Göç, ekonomik, toplumsal ve siyasi sebeplerle kişilerin bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitmesidir. Aşağıdakilerden hangisi siyasi nedenle yapılan göçe örnek olarak verilebilir?

A)Ailelerin çocuklarının eğitimi için kırsal yerleşmelerden kentlere göç etmesi
B)Balkanlarda yaşayan soydaşlarımızın yaşadıkları sorunlar nedeniyle Türkiye’ye göç etmesi
C)Sık sık deprem felaketinin gerçekleştiği yerde yaşayan insanların başka yerlere göçü
D)Kamu hizmetinde çalışan bir görevlinin tayininin çıkması nedeniyle yer değiştirmesi

463)Anadolu’daki ilk beyliklerden olup, Erzurum ve çevresinde kurulan, Gürcüler ve haçlılarla mücadele eden Türk devleti hangisidir?

A)Artuklular B)Saltuklular C)Mengücekliler D)Danişmentler

464)Aşağıdaki savaşlardan hangisi Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu kesinleştirmiştir?

A)Malazgirt B)Pasinler C)Yassıçemen D)Kösedağ

465)Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Anadolu’ya geliş sebepleri arasında gösterilemez?

A)Kalabalık bir nüfusa sahip olmaları
B)Anadolu’da güçlü bir devletin bulunmaması
C)Anadolu’nun yerleşim için uygun olması
D)Balkanlara yerleşmek istemeleri.

466)Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu Bölgesinde karasal iklimin görüldüğüne kanıt olarak gösterilemez?

A)Tahıl tarımının yaygın olması B)Küçükbaş hayvancılığının yapılması
C)Bitki örtüsünün bozkır olması D)Volkanik dağların geniş yer tutması

467)Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesinin iklim özellikleriyle ilgili doğru bir bilgi değildir?

A)En çok yağış ilkbahar- yaz dönemindedir.
B)Kış sıcaklık ortalaması en düşük bölgemizdir.
C)İlkbahar ve sonbahar mevsimi kısa sürer
D)Nemlilik ve yağış miktarı yüksektir

468)Anadolu Selçuklularında geliri sosyal yardım kurumları için ayrılan toprak aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mülk arazi B)Has arazi C)Vakıf arazi D)İkta arazi

469)Bir bölgede nüfus artışı, iş olanaklarının artmasına bağlı olarak gerçekleşiyorsa bu bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Göç alan bir bölgedir. B)Doğal nüfus artışı çok fazladır
C)Endüstri gelişmiştir. D)İşsizlik sorunu çözümlenmiştir

470)Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet döneminde Balkanlarda fethedilen yerler arasında gösterilemez?

A)Sırbistan B)Arnavutluk C)Boğdan D)Viyana

471)Bir devletin başka milletleri toplulukları siyasi ve ekonomik olarak egemenlik altına alarak güçlenmek istemesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Milliyetçilik B)Yenilik C)Sömürgecilik D)Cemiyet

472)Anadolu Selçuklu Devleti büyük gruplar halinde Anadolu’ya gelen Türkmenleri, özellikle batıdaki sınır boylarına yerleştirdi. Bu sisteme uç beyliği sistemi dendi. Uygulanan sistemin hem Anadolu Selçuklu Devleti hem de Türkmenler açısından büyük yararları vardır. Aşağıdakilerden hangisi uç beyliği sisteminin yararlarından birisi değildir?

A)Anadolu’nun Türkleşmesinin hızlanması
B)Sınırların güvenliğinin sağlanması
C)Batıdaki toprakların genişlemesi
D)Anadolu’da Moğol baskısının artması

473)Milletler arası ticaret kervanlarının güvenliği ve yolcuların dinlenmesi için Selçuklu Devletinin kurduğu teşkilat ekonomik olduğu kadar sosyal ve medeni yönleri ile de çok büyük öneme sahipti. Her türlü ihtiyaç düşünülerek yapılan kervansaraylarda yolcular üç gün ücretsiz kalabiliyorlardı. Bu bilgilere göre Selçuklu Devletiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)Toprak kayıplarının yaşandığına
B)Ticarete önem verdiğine
C)Devletin dağılma tehlikesi geçirdiğine
D)Ekonomik olarak zayıfladığına

474)Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir?

A)Mengücekler B)Karamanoğulları C)Danişmentliler D)Saltuklular

475)Aşağıdakilerden hangisi hem bir vatandaşlık görevi hem de haktır?

A)Askerlik yapmak B)Vergi vermek
C)Seçme ve Seçilme D)Kanunlara uymak

CEVAP ANAHTARI ( 451/475)
451 A 461 D 471 C
452 B 462 B 472 D
453 C 463 B 473 B
454 B 464 A 474 B
455 C 465 D 475 C
456 A 466 D
457 A 467 D
458 B 468 C
459 A 469 B
460 B 470 D

476)Aşağıdakilerden hangisi olumlu iletişim ilkelerinden biri değildir?

A)Güler yüzlü olmak B)Empati Kurmak
C)Yere bakarak konuşmak D)Açık ve anlaşılır ifadeler kullanmak

477Aşağıdakilerden hangisi dinleme hatalarından biri değildir?

A)Dinlerken karşımızdakinin yüzüne bakmak
B)Dinlerken başka şeylerle oynamak
C)Dinlerken meşguliyetimize devam etmek
D)Karşımızdaki sözünü bitirmeden konuşmaya başlamak

478)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?

A)Anadolu Ajansını kurması B)İrade-i Milliye gazetesini kurması
C)Hakimiyeti Milliye gazetesini kurması D)Cumhuriyet gazetesini kurması

479)Hakkari bölümünde nüfusun seyrek olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz?

A)Ulaşım olanaklarının yetersiz olması ile
B)Kış mevsiminin uzun sürmesi ile
C)Hayvancılığın temel geçim kaynağı olması ile
D)Tarım alanlarının dar olması ile

480)Aşağıdakilerden hangisi kişi hak ve özgürlükleri ile ilgili değildir?

A)İstediği mesleği seçme özgürlüğü
B)Din ve vicdan özgürlüğü
C)Düşünce ve kanaat özgürlüğü
D)Kişi dokunulmazlığı

481)Aşağıdakilerden hangisi nüfusu yoğun olarak bölgelerin özellikleri arasında gösterilemez?

A)Eğitim ve altyapı hizmetlerinin aksaması
B)Çarpık kentleşmenin oluşması
C)İş imkanlarının artması
D)Ulaşım hizmetlerinin aksaması

482)Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede yapılan nüfus sayımlarının amaçları arasında gösterilemez?

A)Nüfusun eğitim durumunu belirlemek
B)Nüfusun yaş gruplarına dağılımını belirlemek
C)Nüfusun cinsiyete göre dağılımını belirlemek
D)Ülkedeki sağlık problemlerinin nedenlerini belirlemek

483)Ülkemizde doğum oranları bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Doğum oranlarının fazla olduğu yerlerde miras yoluyla toprakların parçalanması daha fazla olur. Bu durum büyük şehirlere göçleri arttırır.Bu duruma bağlı olarak aşağıdaki Bölgelerimizin hangisinden yapılan göç oranı daha fazladır?

A)Doğu Anadolu Bölgesi B)Ege Bölgesi
C)Akdeniz Bölgesi D)Marmara Bölgesi

484)Aşağıdaki şehirlerden hangisinin nüfusu farklı nedenden dolayı artmıştır?

A)Marmaris B)Alanya C)Alaşehir D)Çeşme

485)Devlet kurumlarında memur kadrosunda çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sosyal güvenliklerini sağlamakla görevli kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bağ-Kur B)SSK C)Emekli Sandığı D)Ak emeklilik

486)Bir ülkede nüfusun dağılışının iklim ve yer şekillerinden etkilenmiyor olması bu ülke için hangisinin söylenmesini sağlar?

A)Sanayileşmiş olduğu B)Yoğun nüfuslu olduğu
C)Yüzölçümünün geniş olduğu D)Yer şekillerinin elverişli olduğu

487)Malazgirt savaşından sonra Anadolu’da Alparslanın komutanları tarafından Artuklar, Mengücekliler, Saltuklular, Danişmentliler gibi beylikler kurulmuştur. Buna dayanarak Malazgirt Savaşının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı öne sürülebilir?

A)Anadolu’nun Türkleşmesine
B)Türklerin yerleşik hayata geçmeleri
C)Büyük Selçuklu Devletinin kurulmasına
D)Anadolu’da Türk siyasal birliğinin sağlanmasına

488)Aşağıdakilerden hangisi göç veren bölgelerimiz arasında yer almaz?

A)Karadeniz Bölgesi B)Ege Bölgesi
C)Doğu Anadolu Bölgesi D)Güney Doğu Anadolu Bölgesi

489)Ülkemizde göç hareketleri daha çok hangi yönde gerçekleşmiştir?

A)Şehirden köye B)Köyden şehre
C)Şehirden şehre D)Köyden köye

490)Aşağıda verilenlerden hangisi yerleşme hürriyetini kısıtlayıcı nedenleri arasında yer almaz?

A)Kamu mallarını korumak
B)Suç işlenmesini önlemek
C)Aile bireyleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek
D)Ekonomik gelişmeyi sağlamak

491)Aşağıda haçlı seferlerinin bazı sonuçları verilmiştir?
-Akdenizde ticaret gelişti
-Akdeniz limanları önem kazandı
Bu sonuçlar aşağıdaki başlıklardan hangisinin altında toplanabilir?

A)Dini Sonuçlar B)Siyasi Sonuçlar C)Ekonomik Sonuçlar D)Kültürel Sonuçlar

492)Çaka Beyliği, Karasioğulları, Candaroğulları, Aydınoğulları verilen beyliklerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Denizcilik faaliyetleri ile uğraşmış olmaları
B)Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra kurulmaları
C)Sanat alanında pek çok eserler vermeleri
D)Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı Devletine bağlanmaları

493)Hangisi nüfus yapısını değiştiren temel faktörlerden değildir?

A)Eğitim B)Konut tipleri C)Ekonomik etkinlikler D)Göçler

494)Nüfus sayımının yanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu ekonomik, sosyal siyasi ve kültürel alanlarda istatistikler, anketler ve sayımlar yaparak sonuçları değerlendiren kurum hangisidir?

A)TUİK B)SSK C)ÇATOM D)RTÜK

495)Anadolu Selçuklu Devletinin ekonomik açıdan en güçlü dönem I.Alaaddin Keykubat dönemidir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun kanıtı olabilir?

A)Tersane kurulması
B)Altın para bastırılması
C)Alanya’nın fethedilmesi
D)Harzemşahlarla Yassıçemen savaşının yapılması

496)Aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerinin nedenlerinden değildir?

A)Bizans’a yardım etmek
B)Hıristiyanlarca kutsal sayılan toprakları geri almak
C)Doğudaki refah ve zenginliği elde etmek
D)Türkiye Selçuklu Devletinin gücünü arttırmak

497)Aşağıdakilerden hangisi, nüfus artışına neden olmaz?

A)Aile planlamasının yapılmaması
B)Bazı ölümcül hastalıklara, iyileştirici ilaçlar bulunması
C)İşsizliğin artması
D)Göçler

498)Aşağıdakilerden hangisi, Haçlı seferlerinin nedenlerinden biri değildir?

A)Doğunun zenginliği
B)Papanın kışkırtmaları
C)Hıristiyanların kutsal yerleri almak istemesi
D)Hıristiyanların barutu ateşli silahlarda kullanmaya başlaması.

499)Türkler Anadolu’ya hangi savaştan sonra kesin olarak yerleşmişlerdir.

A)Malazgirt B)Pasinler C)Kösedağ D)Miryokefalon

500)Aşağıdakilerden hangisi nüfusun yoğun olduğu yerlerden biri değildir?

A)Verimli ovalar B)Dağlık kesimler C)Kıyı bölgeler D)Akarsu boyları

CEVAP ANAHTARI ( 476/500)
476 C 486 A 496 D
477 A 487 A 497 C
478 D 488 B 498 D
479 C 489 B 499 D
480 A 490 C 500 B
481 C 491 C
482 D 492 A
483 A 493 B
484 C 494 A
485 C 495 B

Yazının Tamamını Oku | Make a Comment ( None so far )

sosyal bilgiler 8.sinif soruları

Posted on Ağustos 21, 2008. Filed under: 8.sınıf dosyaları |

701- Aşağıdakilerden hangi gayrimüslimlerin Osmanlı Devletindeki hakları arasında gösterilemez?
İnançlarını ve kültürlerini rahatça yaşayabilirlerdi.
Gayrimenkul satın alabilirlerdi.
Serbestçe ticaret yapabiliyorlardı.
Askeri komuta kademesinde yer alabiliyorlardı.

702- Aşağıdaki bilim insanlarından hangi milattan önce yaşamıştır?
a) Galileo b) Takiyüddin c) Batlamyus d) Arşimet

703-

704-

705-

706-

707-

708- Fatih Sultan Mehmet zamanında Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım’ın alınması hangi amacı sağlamaya yöneliktir?

A)Anadolu’da Türk birliğini sağlanması
B)Karadeniz hâkimiyeti
C)Bizans’ın parçalanması
D)Balkanların ele geçirilmesi

709- Seçeneklerden hangisi İstanbul’un fethi için Osmanlı Devleti’nin yaptığı hazırlıklardan biri değildir?

A)Donanma güçlendirildi.
B)Haliç’in girişi zincirle kapatıldı.
C)Rumeli Hisarı yaptırıldı.
D)Tekerlekli kuleler yaptırıldı.

710- Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz’in Türk egemenliğine girmesini sağlamıştır?

A- Rodos’un alınması
B- Kıbrıs’ın alınması
C- Preveze Deniz Savaşı’nın kazanılması
D- Kırım’ın alınması

711- Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun üyesi değildir?

A- Sadrazam
B- Kazasker
C- Defterdar
D- Kadı

712- Lale devrinde Osmanlı’da bir çok yenilikler yapılmıştır. Hangisi bu yenilikler arasında yer almaz?
a. Posta teşkilatı kuruldu.
b. Matbaa getirildi.
c. İtfaiye örgütü kuruldu.
d. Kağıt ve kumaş fabrikaları açıldı.

713- Akdeniz’de Osmanlı hakimiyetinin oluşmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
e. İnebahtı Deniz Savaşı
f. Rodos’un alınması
g. Preveze Deniz Savaşı
h. Kırımın alınması

714- Aşağıdaki padişahların hangisi ile Karadeniz Türk gölü haline geldi?
A) Fatih Sultan Mehmet
B) Kanuni Sultan Süleyman
C)Osman Bey
D) Yavuz Sultan Selim

715- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti zamanında gayrimüslimlere karşı hoşgörülü bir politika izlendiğine örnek gösterilebilir?

Avrupa tarihçilerinin Osmanlı şehirlerini gezmeleri
İzmit’te gayrimüslimler için bir mahalle oluşturulmuş olması
Osmanlı Devleti’nin Bizans sınırında kurulmuş olması
Osmanlı Devleti’nin İslam Dinini Avrupa’da yaymak istemesi

716- Fatih Sultan Mehmet zamanında:
– Cenevizlilerden Amasra,
– İsfendiyaroğullarından Sinop,
– Karamanoğullarından Konya ve Karaman alınmıştır.
Fatih’in bu gelişmelerle ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?

a-) Dış ülkelerle ilişkileri arttırmak
b-) Anadolu’da siyasi birlik sağlamak
c-) Denizlerde üstünlük sağlamak
d-) Avrupa ülkelerinin doğu ile ticaretini engellemek

717- Türkiye Selçukluları, yaptıkları kervansaraylarda yolcuları her türlü ihtiyacını karşılıyorlardı. Burada yolcular hayvanlarıyla birlikte ücretsiz kalabiliyorlar
Hasta olanlar tedavi ediliyor hatta fakir yolculara gerekli malzemeler veriliyordu
Bu uygulamanın temel nedeni olarak hangisi söylenebilir?

Yerli halkın birlik ve beraberliğini sağlamak
Ülke sınırlarını genişletmek
Ticari faaliyetleri geliştirmek
Haçlılara karşı göç oluşturmak

718- “Osmanlı devleti’nde ilk altın parayı fatih sultan Mehmet bastırmıştır.”ifadesi aşağıdakilerden hangisinin doğrudan kanıtıdır?

Askeri harcamaların çok fazla olduğunun
Ekonomisinin gelişmiş olduğunun
Devletin imparatorluk unvanı kazandığının
Ekonomik giderlerin fazla olduğunun

719- Osmanlı Devletinde görevli Defterdar’ın günümüzdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Milli Savunma Bakanı
B)Milli Eğitim Bakanı
C)Maliye Bakanı
D)Adalet Bakanı

720- Fetret Devri’ni sona erdiren, Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünü yeniden sağlayan padişah aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. Murat
B) II. Murat
C) I. Mehmet(çelebi Mehmet)
D) Fatih Sultan Mehmet

721- Osmanlı devleti döneminde ilk medrese hangi şehrimizde kurulmuştur?

a. Bursa
b. İstanbul
c. İznik
d. Edirne

722- Orhan Bey döneminde Anadolu’da yaşayan Türkmenlerden bir kısmı Rumeli’ye yerleştirilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin iskan politikasının amaçlarından değildir?

a. Fethedilen toprakların elde kalmasını sağlamak
b. Fethedilen yerlerin güvenliğini sağlamak
c. Boş sahaları yerleşime açmak
d. Yerli nüfusun bölgeyi terk etmesini sağlamak

723- Çin’den başlayıp Karadeniz kıyılarına kadar uzanan ticaret yoluna ‘İpek yolu’ denir.
Aşağıdaki ülkelerin hangisinden İpek yolu geçmez.

A)İran B)İngiltere C)Azerbeycan D)Afganistan

724- Aşağıdakilerden hangisi ,ilk Türk denizcisi olarak tanımlanır?

A)Çaka bey B)Tuğrul bey C)1. Mesut D)Kılıçarslan

725- Akdeniz in Türk gölü haline gelmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?
A-Kırım ın fethedilmesi
B-Kıbrıs adasına Anadolu dan getirilen Türklerin yerleştirilmesi
C-Cezayir in Osmanlı topraklarına katılması
D-Preveze deniz savaşının kazanılması

CEVAP ANAHTARI ( 701/725)
701 D 711 D 721 C
702 D 712 A 722 D
703 D 713 C 723 B
704 C 714 A 724 A
705 C 715 B 725 D
706 D 716 B
707 B 717 C
708 B 718 B
709 B 719 C
710 C 720 C
726- Karesioğulları, Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Menteşeoğulları beyliklerinin Osmanlı Devletine bağlanması Osmanlıların aşağıdaki alanlardan hangisinde daha fazla güçlenmesini sağlamıştır?

A-Denizcilik B-Ticaret
C-Hayvancılık D-Tarım

727- Mustafa Kemal Atatürk, Sivas kenti için ‘’Cumhuriyet’in temeli burada atıldı.’’demiştir.Bu sözün söylenmiş olmasının sebebi hangisidir?

a) Sivas’ın eski bir yerleşim yeri olması
b) Sivas’ın türküleri ile ünlü olması
c) Sivas’ın milli mücadelede çok etkili ulusal bir kongreye ev sahipliği yapmış olması
d) Sivas’ın demiryolu ulaşımında önemli bir merkez olması

728- * Kağıt ve kumaş fabrikası ve çini atölyeleri açılmıştır
* Çiçek aşısı ilk kez uygulanmıştır
* Karantina servisleri kurulmuştur
* Avrupa’ya elçiler gönderilmiştir

Yukarıdaki gelişmeler,ne zaman gerçekleşmiştir?

a) Lale Devri b) Osmanlı kuruluş dönemi c) Cumhuriyet dönemi d) Rönesans dönemi

729- Osmanlı Devleti’nde 18.yüzyıldaki yenilikler öncelikle hangi alanla ilgilidir?

a) ordu b) ekonomi c) kültür d) sosyal yaşam

730- – ’’Seyahatname’’isimli bir eseri vardır
– Mısır,Anadolu,Rumeli,Kafkasya,İran gibi çeşitli yerlere seyahat etmiştir
– 17.yy’da yaşamıştır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen Türk gezgini kimdir?

a)İbn-i Batuta b)Barbaros Hayrettin c)Evliya Çelebi d)Yunus Emre

731- Yavuz Sultan Selim döneminde aşağıdaki savaşlardan hangisi yapılmamıştır?
a)Otlukbeli Savaşı b)Çaldıran Savaşı c)Mercidabık Savaşı d)Ridaniye Svaşı

732- Dulkadiroğlu Beyliğine hangi Osmanlı padişahı son vermiştir?
a)Fatih Sultan Mehmet b)II.Bayezid c)Kanuni Sultan Süleyman d)Yavuz Sultan Selim

733- ‘Osmanlı Devleti’nde yeniliklerde öncelik askeri alandaydı.Askeri okullar açıldı.
Avrupadan subay ve öğretmenler getirtildi.’
Bu bilgiye dayanarak hangi sonuca ulaşamayız?

A) Askeri alanda yeniliğin gerekliliği anlaşılmıştır
B) Askeri yeniliklerde Avrupa örnek alınmıştır
C) Askeri okullarda Avrupalı eğiticilere görev verilmiştir
D) Askeri alanda tam bir iyileşme sağlanmıştır

734- I-Hititlerde, toprak verilmiş olan komutan ve valiler,savaş zamanlarında besledikleri
askerlerle savaşa katılırlardı,
II-Selçuklularda ikta sahipleri toprağı işleme karşılığında belli sayıda asker besler ve
savaş zamanında orduya katılırlardı.
III-Osmanlılarda Tımar sistemi sayesinde hazineye yük olmadan güçlü ordulara sahip olunuyordu.

Yukarıdaki bilgilere dayanarak ulaşabileceğimiz yargı hangisidir?

A) Osmanlıların kullandığı sistem diğerlerinden daha etkilidir
B) Toprak yönetiminde Osmanlılar Selçuklulardan,Selçuklular da Hititlerden etkilenmişlerdir
C) Selçuklularda ikta sahipleri toprağı işlemezse toprak ellerinden alınırdı
D) Hititler bu sistemle komutan ve valilerini ödüllendirmişlerdir

735- Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’ya gelen Türk komutanları Anadolu’da ilk Türk devletlerini kurmuşlardır.
Bu devletlerin Türk Tarihi’ne yaptıkları en önemli katkı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Anadolu’nun Türkleşmesini sağladılar
b) Bizans’ı ortadan kaldırdılar
c) Haçlılarla Mücadele ettiler
d) Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurdular

736- * Doğu Akdeniz’in güvenliği sağlandı.
* Anadolu’dan Türkmenler bölgeye iskan ettirildi.
* Avrupalılar bir Haçlı donanması oluşturup Osmanlı donanmasını yaktı.

Sonuçları verilen fetih aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıbrıs B) Kırım C) Trabzon D) Amasra

737- Fransız ihtilalinin sonuçlarından hangisi Osmanlı Devletini daha fazla etkilemiştir?

a) Adalet b) Eşitlik c) Milliyetçilik d) İnsan Hakları

738- Sanayi inkılabı ilk defa hangi ülkede başlamıştır?

a) Fransa b) Almanya c) İngiltere d) Rusya

739- Lâle Devri’nde yapılan yeniliklerden bazıları şunlardır:
• İlk Türk matbaası kurularak, dinî eserler dışındaki eserler basılmaya başlandı.
• Yeni kütüphaneler açılarak, çeşitli alanda birçok eser Türkçeye tercüme edildi.
• Viyana, Paris gibi Avrupa başkentlerine elçiler gönderildi.
1. Bu bilgilere göre, Lâle Devriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Daha çok askerlik alanında ıslahatlar yapıldığı
B) Basılan kitap sayısında artış olduğu
C) Avrupa’nın daha yakından tanınmak istendiği
D) Düşünce hayatının gelişmesine önem verildiği

740- Ben Osman Gazi’nin silah arkadaşlarından Samsa Çavuş… Bizanslıların topraklarını alıp batıya doğru topraklarımızı genişletirken, Bizanslıların taht kavgaları ve iç karışıklıkları işimizi kolaylaştırıyordu.
Samsa Çavuş bu anlatımıyla Osmanlı Beyliği’nin büyümesinde etkili olan faktörlerden hangisini vurgulamıştır?

A) Bizans halkının desteğinin alınmasını
B) Hoşgörülü bir yönetim anlayışının benimsenmesini
C) Başarılı bir iskân politikası izlenmesini
D) Bizans’ın siyasi durumundan faydalanılmasını

741- Osmanlılar, Rumeli ve Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu’dan getirilen Türk ailelerini yerleştirmişler, onlardan vergi almamışlar ve onların Anadolu’ya geri dönmelerini engellemişlerdir. Buna göre, Osmanlıların böyle davranmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Balkanlardaki kültürel değerleri kazanmak istemesi
B) Bölgede kalıcı egemenlik kurmak istemesi
C) Anadolu’daki siyasi birliği güçlendirmeye çalışması
D) Göçebe Türkleri belli bir otorite altında toplamaya çalışması

742- İstanbul’un fethiyle, kale ve surların top gülleleriyle yıkılabileceği anlaşıldı. Bu gelişme, Avrupa’da aşağıdakilerden hangisinde etkili olmuştur?
A) Rönesans hareketlerinin hızlanmasında
B) Kralların, derebeylerin egemenliğine son vermesinde
C) Yeni ticaret yollarının bulunmasında
D) Coğrafi Keşiflerin başlamasında

743- Lale Devri’nde;

– Matbaa kurulmuş,
– İlk kez çiçek aşısı uygulanmış
– – Arapça ve Farsça eserler Türkçe’ye çevrilmiş,
-Yeniçerilerden oluşan bir itfaiye bölüğü oluşturulmuştur.

Bu gelişmelere bakılarak Lale Devri’nde hangi alanda ıslahat yapıldığı söylenemez.?

A) Askeri B) Sosyal
C) Sağlık D) Kültürel

Osmanlı Devleti’nin yükselme Dönemi
padişahlarından olan Yavuz Sultan Selim,1516 yılında Mercidabık ve Ridaniye savaşlarını yaptı ve Baharat Yolu’nun kontrolünün ele geçirdi.Ancak Osmanlı Devleti Baharat Yolu’ndan gerektiği gibi faydalanamadı.

Bu Durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Mercidabık ve Ridaniye Savaşlarının kaybedilmesi
Avrupa’da Coğrafi Keşiflerin başlaması
Osmanlı Devlet’inin merkezi otoritesinin zayıflaması
Osmanlı devleti’nin Baharat Yoluna gereken önemi vermemesi

745- Aşağıdakilerden hangisi günümüzde tarıma hizmet veren kurumlar arasında yer almaz?
a. Tarım Kredi Kooperatifleri
b. GAP İdaresi Başkanlığı
c. T.C. Ziraat Bankası
d. Toplu Konut İdaresi

746- Osmanlı devleti Bulgaristan’da 2356 cami-mescit, 142 medrese, 16 kervansaray, 24 köprü, 42 köprü, 42 İmaret, 229 han- hamam – kaplıca ve buna benzer birçok yapı inşa etmişlerdir.
Osmanlıların yaptıkları mimari eserler göz önünde bulundurulduğunda, yapmış oldukları ekonomik, sosyal, kültürel faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

Sosyal devlet anlayışı gelişmiştir.
Düzenli bir askeri teşkilatlanma söz konusudur.
Ekonomik gelişmeye önem verilmiştir.
Kültürel birikime katkıda bulunulmuştur
D) Kültürel gelişime katkıda bulunmuştur.

747-
I. Günümüzdeki adalet ve Milli eğitim bakanıdır.
II. Kadı ve müderrislerin atama ve görevden alma işini yapar.
III. Merkezde büyük davalara bakar.
Yukarıda özellikleri verilen divan üyesi Aşağıdakilerden hangisidir?
a) kazasker b) nişancı c) sadrazam d) şeyhülislam
748- Malazgirt savaşından sonra Alparslan, komutanlarına Anadolu’da aldıkları yerlere yerleşerek beylik kurmalarına izin vermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu ilk beyliklerden değildir?

A) Saltuklular B) Artuklular
C) Hamitoğulları D) Danişmentliler

749- Haçlı Seferleri sonucunda Avrupa’da;
• Derebeylik yönetimi zayıflayarak kralların siyasal gücü artmış,
• Akdeniz limanları gelişmiş,
• Din adamlarına güven azalmış,
• Matbaa, kâğıt, pusula gibi buluşlar, dışarıdan alınmıştır.

Buna göre, Avrupa’yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İslam dünyası üzerinde üstünlük kurmuşlardır.
B) Önemli siyasal değişimler geçirmişlerdir.
C) Halkın Kiliseye bakış biçimi değişmiştir.
D) Teknolojik gelişmelerden yararlanmışlardır

750- Osmanlı devleti’nde ilk altın parayı Fatih Sultan Mehmet bastırmıştır.Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir

Askeri harcamaların çok fazla olduğunun
Ekonominin gelişmiş olduğunun
Devletin imparatorluk unvanı kazandığının
Ekonomik giderlerin fazla olduğunun

CEVAP ANAHTARI ( 726/750)
726 A 736 A 746 B
727 C 737 C 747 A
728 A 738 C 748 C
729 A 739 A 749 A
730 C 740 D 750 B
731 A 741 B
732 D 742 B
733 D 743 A
734 B 744 B
735 A 745 D

751- İlk Türk denizcisi kimdir?

a) Umur Bey b) Çaka Bey c) Orhan Bey d) Yıldırım Bayezid

752- Osmanlı’da yabancıların sahip oldukları haklar arasında hangisi yoktur?

a) Padişah olma b) Mülk edinme
c) Can ve mal güvencesi d) Ticaret yapma

753- Yeniçağda Avrupa’da buhar gücünün insan gücünün yerini alması, sanayi inkılabın başlamasına ve hammadde ihtiyacının artmasına neden olmuştur.

Bu olay aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?

a) Soyluların güç kazanmasına b) Coğrafi keşiflerin başlamasına

c) Sömürgeciliğin hızlanmasına d) İpek yolunun önem kazanmasına

754- Avrupalılar 15. yüzyılda Çin’e ve Hindistan’a ulaşmak, dünyada bilmedikleri yerlere gitmek amacıyla yaptıkları gezilerdir. Tanımı yapılan bu olay aşağıdakilerden hangisidir?

a) Matbaanın geliştirilmesi b) Rönesans

c) Haçlı Seferleri d) Coğrafi Keşifler

755- İstanbul,Fatih Sultan Mehmet devrine gelinceye kadar birçok kez kuşatılmış,ancak alınamamıştır.İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet zamanında fethedilmesinde aşağıdaki etkenlerden hangisi daha önemli rol oynamıştır?

A)Türk askerlerinin sayısal üstünlüğü C)Komutanların savaştaki başarıları
B)Kullanılan üstün savaş teknikleri D)Bizans’ın zayıf savunma sistem

756- Amasya Genelgesi temelde düşman işgaline bir tepki niteliği taşıyordu.Bunu yanında da padişahlık ve onun temsil ettiği değerlere karşı çıkılmıştır.
Genelgede yer alan aşağıdaki maddelerin hangisinde böyle bir yargıya ulaşabiliriz?

a) Vatanın bütünlüğü tehlikededir
b) Genelge bir sır olarak saklanmalıdır
c) İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir
d) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır

757- Sivas Kongresi’nin en önemli amacı vatanın bütünlüğüne ve milletin bağımsızlığına yönelik tehtidlere karşı ,milli birlik ve beraberliğin sağlanmasıydı.
Kongrenin aşağıdaki sonuçlarından hangisi bu amaca ulaşıldığının en güçlü kanıtıdır?

a) Milli cemiyetlerin”Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti”adında birleştirilmesi
b) Manda ve Himaye fikrinin reddedilmesi
c) M.Kemal’in kongreye başkan seçilmesi
d) Erzurum Kongresi’nde alınan kararların aynen kabul edilmesi

758- Misak-ı Milli’de yer alan “Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi,adli,mali sınırlandırılmalar kaldırılmalıdır”kararıyla öncelikle aşağıdakilerden hangisine karşı çıkılmıştır?
a) Dış borçların ödenmesine
b) Azınlıklara tanınan ayrıcalıklara
c) Kapitülasyonlara
d) Milli Mücadele hareketine

759- Osmanlı Devleti Anayasasına göre imzalanan antlaşmaların Meclis-i Mebusan ‘da onaylanması gerekirdi.Ancak Sevr Antlaşması Meclis-i Mebusan’da değil Saltanat Şurasında onaylanmıştır.
Sevr Antlaşmasının Saltanat Şurasında onaylanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) T.B.M.M’ nin bu antlaşmanın Saltanat Şurasında onaylanmasını istemesi
b) Meclis-i Mebusan’ nın Sevr Antlaşmasının ağır koşullar içerdiği için onaylamaması
c) Meclis-i Mebusan’ın dağıtılmış olması
d) İtilaf Devletlerinin Sevr Antlaşmasının Saltanat Şurasında onaylanmasını istemesi

760- Aşağıdakilerden hangisi II.Mahmut döneminde görülen ıslahat hareketlerinden biri değildir?
a)Yeniçeri ocağının kaldırılması.
b)Osmanlı mebusan meclisinin açılması.
c)İlk resmi gazetenin çıkarılması.
d)Tıp okulunun açılması.

761- Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin özellikleri arasında gösterilemez?

a)Dikkatini karşıdaki kişiye vermek.
b)Konuşmacının sözünü kesmeden dinlemek.
c)Göz temasından kaçınmak.
d)Yargılamadan ,suçlamadan dinlemek

762- II.Mahmut döneminde:
I.Divan teşkilatının kaldırılarak yerine bakanlıkların kurulması.
II.Memurların iş ve dış işler olmak üzere ikiye ayrılması .
III.Büyük ilerin bölünerek yeni illerin kurulması.
IVİstanbulda ilk öğretiminin zorunlu hale getirilmesi.
Bu ıslahatlardan hangisi yönetim alanındaki düzenlemelerden biri değildir?
a)I b)II c)III d)IV

763- Osmanlı Devleti fethettiği Hristiyan ülkelere hizmet götürmüş , oralarda çeşitli mimari eserler yapmıştır.
Buna göre Osmanlı devletinin
I. Emperyalizim
II. Adalet ve hoşgörü
III. Sosyal devlet anlayışı

Politikalardan hangisini benimsediğini söyleye bilir?

a) yalnız II-III b) yalnızI c) yalnız II d) yalnızI-II

764- Tarihin başlangıcı olarak kabul edilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

a) Paranın bulunması b) Yazının bulunması c) Alfabenin kullanımı d) Hz. İsanın doğumu

765- Coğrafi keşifler ,devletler arasındaki ekonomiyi bozmuştur.
Coğrafi keşifler aşağıdaki devletlerden hangisinin ekonomisini olumsuz yönde etkilenmiştir?

a)İngiltere b)Portekiz c)İspanya d)Osmanlı

766- Anadolu’nun her köşesinde bir Selçuklu kervansarayına rastlamak mümkündür. Özellikle Miryokefalon Savaşı sonrasında sayıları hızla artmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Kervansarayların açılış sebeplerinden biri olamaz ?

Anadolu Selçuklu devleti’nin ticareti geliştirmek istemesi
Savaş sırasında kervansarayları kale olarak kullanmak istemeleri
Kervanların akşamları güvenli bir şekilde konaklamalarını sağlamak istemesi
Selçuklu sultanlarının zengin olmak istemeleri

767- Kazakistan’da yapılan kazı çalışması sırasında Arkeologlar bir mezar odasında Altın elbise bulmuşlardır. Bu elbisenin bir Türk prensine ait olduğu anlaşılmıştır. Bu mezarda ayrıca yarısı kırık bir kabın üzerindeki 26 harflik iki satır yazıya da rastlanmıştır.

Yukarıdaki paragrafa göre Türklerin yaşamına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

Türklerin maden devrine geçmiş olabilecekleri
Türklerin yazıyı bularak tarih devirlerine geçtiği
Türklerin ticaret sayesinde zengin oldukları
Türklerin yazı sayesinde ulus olma bilincine erken vardıklarını

768- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul un fethinin sonuçlarından değildir?

A) Baharat yolu Osmanlılara geçti
B) Osmanlı devleti imparatorluk haline geldi.
C) Avrupa da Rönesans ve Coğrafya keşiflerine zemin hazırladı.
D) Yeniçağ başladı.

769- Aşağıdaki hangi olaydan sonra Avrupa Devletleri Osmanlı Devletine karşı kutsal ittifak oluşturmuştur.

A) Rodosun fethi
B) Sırpsındığı savaşı
C) II.Viyana kuşatması
D) İstanbul un Fethi devletine karşı Kutsal ittifak

770- Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda Osmanlı padişahının Türk-İslam dünyasında yetki ve otoritesinin arttığı söylenebilir?

A) Ankara Savaşı
B) Belgrat’ın Fethi
C) Mısır’ın Seferi
D) Rumeli’ye geçilmesi

771- Osmanlı Devleti’nde Batılılaşma girişimlerinin ilk ciddi adımları Lale Devrinde olmuştur. Lale Devrindeki gelişmelerden hangisinin Osmanlı kültür hayatını daha çok etkilediğini söyleyebiliriz?

A) Avrupa’ya elçiler gönderilmesi
B) Yalova’da kâğıt fabrikasının açılması
C) Doğu klasiklerinin Türkçeye çevrilmesi
D) İlk Türk matbaasının kurulması

772- Aşağıdakilerden hangisi bir denizci beyliği değildir ?

Karesioğulları Beyliği
Menteşeoğulları Beyliği
Candaroğulları Beyliği
Karamanoğulları Beyliği

773- 1.Rodos’un alınması
2.İnebahtı Deniz Savaşı
3-Girit’in Fethi ,
4-Preveze Deniz Savaşı oluş sırası hangisidir ?

a ) 2—1—3—4 b ) 2—3—4—1
c ) 4—1—2—3 d )1— 4—2—3
774- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kurulup güçlenmesinde etkisi yoktur ?

a ) Osmanlı’nın kurulduğu sırada Anadolu ve balkanlarda güçlü bir devletin olmaması
b ) Osmanlı yöneticileri başlangıçta Bizans’a karşı gaza ve cihat politikası uygulaması
c ) Ele geçirilen yerde hoşgörülü adil bir politika uygulanması
d ) Fethedilen toprakların hemen Türkleştirilip İslamlaştırılması

775- Avrupa müziğini etkileyen sanatımız aşağıdakilerden hangisidir?

Sanat müziği
Mehter
Ebru
Minyatür

CEVAP ANAHTARI ( 751/775)
751 B 761 C 771 D
752 A 762 D 772 D
753 C 763 A 773
754 D 764 B 774 D
755 B 765 D 775 D
756 C 766 D
757 A 767 C
758 C 768 A
759 C 769 C
760 B 770 C

776- Aşağıdaki olaylardan hangisi lale devrinde gerçekleşmemiştir?

İstanbul’un birçok yerine lale bahçeleri yapılmıştır.
Avrupa’nın önemli kentlerine elçi gönderilmiştir.
İstanbul’da matbaa kurulmuştur.
Yeniçeri ocağı kaldırılmıştır.

777- Osmanlılar, Rumeli ve Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu’dan getirilen Türk ailelerini yerleştirmişler onlardan vergi almamışlar ve onların Anadolu’ya geri dönmelerini engellemişlerdir.
Buna göre, Osmanlıların böyle davranmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Balkanlardaki kültürel değerleri kazanmak istemesi
b) Bölgede kalıcı egemenlik kurmak istemesi
c) Anadolu’daki siyasi birliği güçlendirmeye çalışması
d) Göçebe Türkleri belli bir otorite altında toplamaya çalışması

778- Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir
Buna durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Fethettiği topraklardaki halka hoşgörülü davranması
b) Kurulduğu coğrafi konumun gelişmeye uygun olması
c) Yetenekli padişahların işbaşına gelmesi
d) Hıristiyan halkın kendi dinine sahip çıkması

779- Türkler, Anadolu’yu yurt edinmek amacıyla uzun bir mücadele vermek mecburiyetinde kalmışlar ve bu mücadeleler sonunda Anadolu topraklarının büyük bir kısmı Türklerin eline geçmiştir.”
Aşağıdaki savaşlardan hangisi, Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu kesin olarak ortaya koymuştur?

a) Kösedağ Savaşı
b) Talas Savaşı
c) Dandanakan Savaşı
d) Miryokefalon Savaşı

780- Temel haklarımızın kısıtlandığı durumlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın kısıtlandığı durumlardan değildir?

a) Savaş hali
b) Seferberlik hali
c) Olağan üstü hal
d) Seyahat hali

781- I.   Karadeniz’in bir Türk gölü haline gelmesi
II.   İpek Yolu’nun Osmanlı Devleti’nin kontrolüne girmesi

Yukarıda verilenler, aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarıdır?

A) İstanbul’un fethinin   
B) Kırım’ın fethinin
C) Trabzon’un fethinin   
D) Buğdan’ın fethinin

782- Osmanlı Devletinde;
— Devşirme kökenlilerden oluşan
— Sürekli merkezde ve yakınında bulunan
— Devletten maaş alan

Askeri sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tımarlı sipahiler b) Akıncılar
c) Yeniçeriler d) Bağlı hükümet askerleri

783- Anadolu Selçukluları Moğollarla yaptığı Kösedağ savaşı’nda yenilince;
— Moğollar Anadolu’ya hakim oldu
— Anadolu Selçukluları Moğollara vergi ödemeye başladı
— Anadolu’da Türk beylikleri kuruldu.

Buna göre Kösedağ savaşının sonuçlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Anadolu’da Türk egemenliği zayıflamıştır.
b) Anadolu Selçukluları ekonomik olarak zarara uğramıştır
c) Anadolu’da Türklerin varlığı sona ermiştir.
d) Anadolu’da Türk siyasi birliği bozulmuştur.

784- Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin sebepleri arasında yer almaz?

A) Avrupalıların kutsal yerleri olan Kudüs’ü Müslümanlardan almak istemeleri
B) Avrupaların Türklerin ilerleyişlerinden korkmaları
C) Avrupalıların içinde bulundukları yoksulluk
D) Avrupalıların yeni ticaret yolları keşfetmek istemeleri

785- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un Fethi’nin sonuçlarından değildir?

A) Fetih sırasında surları yıkmak için Şahi adı verilen topların kullanılması Avrupa’da feodalitenin yıkılmasına zemin hazırladı.
B) İstanbul’dan İtalya’ya giden bilim adamları orada Rönesans hareketi’ni başlattı.
C) Karadeniz ticaret yolu Osmanlıların eline geçti.
D) Avrupa’da Reform hareketleri başladı.

786- Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Balkanlardan irili ufaklı birçok devlet ve beylik bulunmaktaydı. Bu devlet ve beylikler birbirleriyle sürekli çatışma halindeydi. Ayrıca Katoliklerle Ortodokslar arasında çatışmalar yaşanmaktaydı.
Balkanların içinde bulunduğu bu durum aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırmıştır?

A) Osmanlıların Balkanlarda ilerlemesini
B) İstanbul’un alınmasını
C) Anadolu’da Türk siyasi birliğinin sağlanmasını
D) Moğolların Anadolu’dan çekilmesini

787- Osmanlılar Balkanlarda ele geçirdikleri yerlere Anadolu’daki konar, göçer Türkmenlerden bir kısmını getirip yerleştirmişlerdir. Balkan topraklarına yerleştirilen Türkmenlere boş tarım arazileri vermişler, onlardan bir süre vergi almamışlardır. Osmanlıların bu tutumlarına bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yerleşik yaşamı destekledikleri
B) Ele geçirilen yerleri Türkleştirmek istedikleri
C) Anadolu’ya fazla önem vermedikleri
D) Tarım faaliyetlerini geliştirmek istedikleri
788- Duraklama Döneminde Osmanlı Devleti’nin gelişme ve ilerlemesi dururken; Avrupa XV. Yüzyıldan itibaren hızlı bir gelişme ve ilerleme sürecine girmiştir.
Birbirine ters düşen bu iki durum dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

Osmanlı Devleti’nin güç kaybettiği
Osmanlı Devleti’nde rejim değişikliğinin başladığı
Avrupa devletlerinin güçlenmeye başladığı
Osmanlı Devleti’nin batıdaki gelişmeleri takip edemediği

789- Fatih Sultan Mehmet döneminde şehzadeler yetiştirilmek üzere sancaklara gönderilmeye başlanmıştır. Duraklama döneminde ise bu usul kaldırılmıştır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini etkilediği söylenebilir?

Ordunun bozulması
İlmiye sınıfının bozulması
Devşirme sisteminin bozulması
Yönetim sisteminin bozulması

790- Atatürk tarafından kurularak Milli Mücadele’nin öncüsü ve devletin sözcülüğünü yapan gazete aşağıdakilerden hangisidir?

İradeyi milliye
Ceride-i Resmiye
Hakimiyeti milliye
Cumhuriyet

791- Bir ülkede Nüfusun dağılışında aşağıdaki özelliklerden hangisinin etkisi yoktur?

A) İklim özellikleri
B) Yerşekilleri
C) Yönetim Şekli
D) Sanayinin gelişmesi

Doğru Cevap :C

792- – Bu savaşla Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan çıkarma ümitleri sona erdi.
– Türkler bu savaştan yararlanarak Eskişehir ve Kütahya çevresini ele geçirdiler.
– Bizanslılar bundan sonra ellerindeki yerleri korumaya çalıştılar.

Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki savaşlardan hangisi ile ilgilidir?

a) Yassı çemen b) Miryokefalon c) Pasinler d) Kösedağ

793- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un Fethi’ni gerektiren sebeplerden biri değildir?
a) İstanbul’un önemli bir merkez olması
b) Bizans’ın Osmanlı’yı rahatsız eden çalışmalar yapması
c) Önemli kara ve deniz ticaret yolları üzerinde bulunması
d) Anadolu Hisarı’nın yapılması

794- – Padişahın tuğrasını çeker.
– Adalet ve eğitim işlerinin başkanıdır.
– Mali işlerden sorumludur.
– Divana başkanlık yapar.
Yukarıda özellikleri verilen divan üyelerinden hangisi aşağıda yoktur?
a) Nişancı
b) Kazasker
c) Defterdar
d) Vezir

795-

Yukarıda verilen 2000 yılı nüfus sayım istatistiğine göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

a) En az artış 1940 ile 1945 yılları arasında olmuştur
b) 2000 yılı ile 1927 yılları arasında yaklaşık 58 milyon nüfus farkı vardır.
c) 1975 yılında nüfus yaklaşık 35 milyondur.
d) En fazla köy nüfusu artışı 1980 ile 2000 yılları arasında olmuştur.

796-

Yukarıdaki resimde memurları ve onların görevleri verilen Osmanlı kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tımar Sistemi
b) Devşirme Sistemi
c) Divan-ı Hümayun
d) Medrese

797- Ziraat Bankasının kurulmasında etkili olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

Tımar sisteminin bozulması
Osmanlı çiftçilerinin geçim sıkıntısı yaşması
Düyun-u Umumiye’nin Osmanlı mali dengesini bozması
Anadolu topraklarının verimsizleşmesi

798- 14. ve 15. yüzyıllar süresince Türk kilim tasarımları Avrupalı birçok sanatçının resimlerinde yer almıştır.16. yüzyıl başlarında neredeyse Avrupalı her prensin kendine ait özel koleksiyonu vardı. Türklerin Viyana’yı terk etmesinden sonra Türk kilimleri, halıları çadırlar içinde kalmıştır. Bu sayede Türk halıları ve kilimleri Avrupa halkı tarafından tanınmıştır. Avrupalı kral ve kraliçeler Türk halı ve kilimleriyle döşedikleri şato ve saraylarını ziyarete açmışlardır. Bu da Türk kilimlerine olan ilgiyi artırmıştır.

Yukarıdaki bilgilere dayanılarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

Avrupalı sanatçılar Türk kilim motiflerinden etkilenmişlerdir.
Avrupalı soylular Türk kilimlerine ilgi duymuştur.
15. yüzyıldan sonra Avrupalılar Türk halı ve kilimleri üretmek için fabrika kurmuşlardır
Osmanlıların Viyana’ya kadar ilerlemesi Türk kültürünün Avrupa’da tanınmasını sağlamıştır.

799- Osmanlı devletinde yaşayan bir kişi hangi sanat dalında kendini geliştirme fırsatını daha az bulur?

A) Mimari B) Çinicilik C) heykeltıraşlık D) El sanatları

800- Coğrafi keşifleri ilk önce İspanya ve Portekiz yapmıştır.Bunun en temel nedeni nedir?

A) Sanayilerinin gelişmesi B) Denizciliğin gelişmiş olması
C) Osmanlı ile sınır olmaları D) Cesur denizcilerin çok olması

CEVAP ANAHTARI ( 776/800)
776 D 786 A 796 C
777 B 787 C 797 B
778 D 788 B 798 C
779 D 789 D 799 C
780 D 790 C 800 B
781 A 791 C
782 C 792 B
783 C 793 D
784 D 794 D
785 D 795 D

Yazının Tamamını Oku | Make a Comment ( None so far )

sosyal bilgiler 8.sinif deneme soruları

Posted on Ağustos 21, 2008. Filed under: 8.sınıf dosyaları |

SOSYAL _BİLGİLER8(401-500)

401)Mondros Ateşkesinden sonra yaygınlaşan işgaller karşısında Türk Milletini bir arada tutan güç daha çok hangi ilke ile ilgilidir?

A)Cumhuriyetçilik B)Milliyetçilik C)Halkçılık D)Devletçilik

402)Millet egemenlik hakkını kimseyi aracı yapmadan bizzat kullandığı yönetim şekli hangisidir?

A)Doğrudan demokrasi B)Yarı doğrudan demokrasi
C)Meşrutiyet D)Oligarşi

403)Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik kurulunun üyesi değildir?

A)Ulaştırma bakanı B)İçişleri bakanı C)Kuvvet komutanları D)Başbakan

404)Kuva-yi Milliye’nin amacı vatanı işgal eden düşman kuvvetlerini yurttan atmaktır.
Kuva-yi Milliye düzenli ordu kuruluncaya kadar, düşmana karşı silahlı mücadele verdi.Bu mücadele ruhu sayesinde Türk insanı yurdunu koruma düşüncesine sahip olmuştur. Parçaya göre, Kuva-yi Milliye’nin kuruluş amaçlarından hangisi üzerinde durulmuştur?

A)Direniş amacıyla kurulan birlikleri toparlama
B)Kurulacak yeni yönetimin ilkelerini anlatma
C)Türk insanında mücadele bilinci oluşturma
D)Türk insanının özgürlük isteğini dünyaya anlatma

405)Amasya genelgesinde yer alan “ Askeri ve sivil örgütler hiçbir şekilde değiştirilmeyecek, komuta ve yönetim kesinlikle başkalarına devredilmeyecektir” hükmü ile ulaşılmak istenen amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)Ülke bütünlüğünü sağlamak
B)Mondros Ateşkes Antlaşmasına karşı konulmasını sağlamak
C)İstanbul hükümeti ile uyumlu bir çalışma ortamı sağlamak
D)İşgalci güçler teslimiyetini engellemek

406)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kaleme aldığı eserlerden birisi değildir?

A)Nutuk B)Zabit ve Kumandan ile Hasbial
C)İstiklal Marşı D)Vatandaş için Medeni Bilgiler

407)Aşağıda Anadolu’da kurulan zararlı cemiyetler ve faaliyetler gösterdikleri alanlar verilmiştir. Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)Pontus Rum Cemiyeti –Doğu Karadeniz
B)Mavri Mira Cemiyeti-İstanbul
C)İngiliz Muhipleri Cemiyeti-İstanbul
D)Hınçak ve Taşnak Cemiyetleri- Doğu Karadeniz

408)Aşağıdakilerden hangisi ilde valinin denetimi dışında kalan görevlilerden birisidir?

A)Cumhuriyet Savcısı B)İl Emniyet Müdürü
C)Kaymakam D)İl Milli Eğitim Müdürü

409)Milli Güvenlik Kurulu ülkenin milli güvenlik siyasetinin belirlenmesi için toplanır ve hükümete bildirilmek üzere tavsiye kararları alınır. Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığında toplanır?

A)Genel Kurmay Başkanı B)Cumhurbaşkanı
C)Başbakan D)TBMM Başkanı

410)Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresinde alınan kararlar arasında yer almaz?

A)Manda ve himaye kabul edilemez
B)Vatan bir bütündür parçalanamaz
C)Yararlı cemiyetler bir çatı altında toplanacak
D)Azınlıklara geniş haklar verilemez

411)Osmanlı devleti temsil heyetini resmi olarak ilk kez hangi olayla tanımıştır?

A)Amasya genelgesi B)Amasya görüşmesi
C)Misak-i Milli kararları D)Sivas kongresi

412)Atatürk’ün askeri bir deha olarak tanındığı başarısı aşağıdaki savaşlardan hangisidir?

A)31 Mart isyanının bastırılması B)Trablusgarp savaşı
C)Balkan savaşları D)Çanakkale savaşları

413)Kurtuluş Savaşı’nda TBMM’nin batı cephesinde Yunanlılara karşı kazandığı başarılar ve bazı sonuçları verilmiştir:
-I.İnönü-TBMM’nin Londra Konferansına davet edilmesi
-II.İnönü-İtalya’nın Anadolu’yu terk etmesi
-Sakarya-Fransa’nın Ankara Antlaşmasını imzalaması
Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşalıbilir?

A)Londra Konferansından sonra Kurtuluş Savaşı sona ermiştir.
B)Anadolu’yu önce Fransızlar terk etmiştir.
C)Ankara Antlaşması ile Türk –Yunan dostluğu başlamıştır.
D)Askeri başarılar siyasi gelişmeleri etkilemiştir.

414)Demokrasi, halkın kendi kendisini yönetecek kişileri kendi iradesiyle seçtiği yönetim biçimidir. Demokratik bir yönetimde aşağıdaki özelliklerden hangisi söz konusu olamaz?

A)İnsanın doğuştan bazı haklara sahip olduğunu kabul etme
B)Diğer insanların düşünce ve davranışlarına saygı göstermek
C)Yasalar önünde bazı kişilere ayrıcalık tanıma
D)İnsan haklarını yasalarla güvence altına alma

415)Ülkemizin merkezi yönetimin kapsamı içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)Cumhurbaşkanı B)Belediyeler C)Başbakan D)Bakanlar Kurulu

416)Kuva-i Milliye’nin ortaya çıkışında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A)Azınlıkların faaliyetleri B)Yurdumuzun işgale uğraması
C)Türk ordusunun terhis edilmesi D)Padişahın işgallere tepki göstermesi

417)M.Kemal Anadolu’da milli bilinci oluşturmak için önce aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

A)İşgallerin miting ve protestolar ile kınanmasını istedi
B)Amasya genelgesini yayınladı
C)Kongreler yapıldı
D)TBMM’yi açtı

418)Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale savaşının sonuçlarından değildir?

A)I.Dünya savaşının uzamasına neden olmuştur
B)Rusya yardım alamadığı için savaştan çekilmiştir
C)Osmanlı Devleti en büyük savaşını kazanmıştır
D)M. Kemal’in tanınmasına zemin hazırlamıştır.

419)Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşının nedenlerinden değildir?

A)Almanya’nın Fransa’dan Alsas Loreni alması
B)Sanayileşen ülkelerin hammadde ve Pazar arayışı
C)Devletler arası ekonomik rekabet
D)Osmanlı Devletinin kaybettiği yerleri geri almak istemesi.

420)Kuvay-i Milliye (Milli Kuvvetler) hareketinin doğmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yurdun işgale uğraması B)İç ayaklanmaların çıkması
C)Sevr antlaşmasının kabul edilmesi D)Damat Ferit’in hükümet kurması

421)I.Dünya savaşı devam ederken gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi ümmetçilik (İslamcılık) fikrinin sona erdiğini gösterir?

A)Çanakkale Savaşı devam ederken Türk Ordusuna Alman subayların komuta etmesi
B)Cihat ilan edilmesine rağmen Arapların Osmanlı Devletine karşı İngilizlerle hareket etmesi
C)Kafkas Cephesinde Rus orduları içinde ortadoksların bulunması
D)Hint Müslümanlarının bir kısmının halifeye bağlılıklarını bildirmesi

422)Türklere karşı dünyada yapılmış ve yapılmakta olan Zaralı propagandalara yayım yoluyla karşı koymaya çalışan milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Trakya Paşaeli Cemiyeti B)Kilikyalılar Cemiyeti
C)Milli Kongre Cemiyeti D)Redd-i İlhak Cemiyeti

423)Kuvayi Milliye hareketi ilk olarak Güney ve Batı cephelerinde başlamıştır. Buna göre Kuva-yi Milliye birlikleri ilk olarak aşağıda verilen devletlerden hangileriyle mücadele etmiştir?

Güney Batı
A)İngiltere- İtalya
B)İngiltere- Fransa
C)Fransa- Yunanistan
D)Rusya – İtalya

424)İtilaf Devletlerinin aşağıdaki tutumlarından hangisi , doğrudan “ Halkın İradesini “ işlemez duruma getirmek içindi?

A)İstanbul’u resmen işgal etmeleri
B)Mondros Ateşkesini imzalamaları
C)Batı Anadolu’yu Yunanlılara vermeleri
D)Mebusan Meclisini kapatmaları

425)Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesinin Kurtuluş Savaşımızdaki yerini ve önemini vurgulayan özelliklerden biri değildir?

A)Kurtuluş Savaşının amacını ve yönetimini belirtmesi
B)Ulusal egemenliğe yer veren ilk belge olması
C)Ulusal sınırlarımızı belirlemesi
D)Kurtuluş Savaşının gerekçesini belirlemesi

CEVAP ANAHTARI ( 401/425)
401 B 411 B 421 B
402 A 412 D 422 C
403 A 413 D 423 C
404 C 414 C 424 D
405 C 415 B 425 C
406 C 416 D
407 D 417 A
408 A 418 C
409 B 419 D
410 C 420 A

426)Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Musul ve çevresini işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Fransa B)İngiltere C)Yunanistan D)İtalya

427)Aşağıdakilerden hangisi hakimiyetin bir kişide olduğu devlet şeklidir?

A)Monarşik B)Oligarşik C)Teokratik D)Demokratik

428)Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin değişmez niteliklerini gösteren anayasa maddeleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A)1.2.3. maddeleri B)3.4.5. maddeleri
C)1.2.5. maddeleri D)3.5.8. maddeleri

429)Amasya genelgesinde yer alan “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” sözüyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A)Mebusan Meclisinin kapatılması
B)Azınlıklara yeni haklar verilmesi
C)Misak-ı Millinin kabul edilmesi
D)Kurtuluş Savaşını kimlerin yapacağını

430)Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerden değildir?

A)Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
B)Trabzon Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
C)Kilikyalılar Cemiyeti
D)Mavri mira Cemiyeti

431)Aşağıdakilerden hangisi Trabzon’da Rum Devleti kurmayı amaçlayan cemiyettir?

A)Pontus Rum Cemiyeti B)Mavri Mira Cemiyeti
C)Hınçakve Taşnak Cemiyeti D)İngiliz Muhipleri Cemiyeti

432)Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim değildir?

A)İl Özel İdaresi B)Belediyeler C)Sayıştay D)İl Genel Meclisi

433)Anayasamız, yasama ve yürütme yetkilerini aşağıdaki organlardan hangisine vermiştir?

A)TBMM-Mahkemeler
B)Bakanlar Kurulu- Mahkemeler
C)Anayasa Mahkemesi-TBMM
D)TBMM- Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu

434)Türkiye Cumhuriyeti’ni ve ulusal birliğini aşağıdakilerden hangisi temsil eder?

A)Cumhurbaşkanı B)Başbakan C)TBMM Başkanı D)Devlet Bakanı

435)Osmanlı Devleti, Mondros ateşkes Antlaşmasını itilaf devletlerini temsil eden aşağıdaki devletlerden hangisi ile imzalamıştır?

A)İngiltere B)İtalya C)Yunanistan D)Fransa

436)Yönetimde herkesin temsil edilmesi esasına dayanan rejim hangisidir?

A)Demokrasi B)Monarşi C)Teokrasi D)Oligarşi

437)Sevr Antlaşmasına göre Anadolu’yu aralarında paylaşan İtilaf Devletlerinden hangisi 2. İnönü Savaşından sonra işgal ettiği yerleri boşaltma kararı almıştır?

A)Rusya B)Fransa C)İngiltere D)İtalya

438)İsgaller sırasında İstanbul Hükümetinin tepkisiz kalması üzerine halkın sesini duyurmak için , yine halkın arasından çıkan aydınlar tarafından kurulan cemiyetlere milli cemiyetler denir. Aşağıda milli cemiyetler ve bunların gerçekleştirmek istediği amaçlar verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?

A)Kilikyalılar Cemiyeti- Adana ve Çevresini işgalden korumak
B)Redd-i İlhak Cemiyeti- İzmir ve çevresini Yunan işgalinden korumak
C)Mavri Mira Cemiyeti – Trabzon ve çevresinde milli birliği korumak
D)Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti – Doğu Anadolu’da Ermeni devleti kurulmasını engellemek

439) Mustafa Kemal Samsun’a çıktıktan sonra Havza ve Amasya’da genelgeler yayımlamış, çeşitli illerde kongreler düzenlemiştir. Böyle bir çabayla Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz?

A)Türk Milletini düşman işgaline karşı uyarmak
B)İstanbul hükümetinin devamını sağlamak
C)Milli birliği sağlamak
D)Vatanı düşmanlardan kurtarmak

440)Amasya Genelgesinde yer alan “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve iradesi kurtaracaktır” Sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?

A)Mebusan Meclisinin kapatılması
B)Azınlıklara yeni haklar verilmesi
C)Misak-ı Millinin kabul edilmesi
D)Kurtuluş Savaşını kimlerin yapacağı

441)İtilif Devletlerinin Anadolu’yu işgali karşısında Osmanlı Devletinin tutumu hangisi olmuştur?

A)Kuvay-i Milliye birliklerini desteklemiştir.
B)Amerikan mandasına girmeyi desteklemiştir
C)İşgallere karşı koymuştur
D)İtilaf devletlerinin isteklerine boğun eğmiştir.

442)TBMM nin uluslar arası alanda kazandığı ilk siyasi ve askeri başarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Moskova Antlaşması B)Ankara Antlaşması
C)Gümrü Antlaşması D)Lozan antlaşması

443)İstanbul Hükümeti nin Milli Mücadeleyi ve Temsil Heyetini resmen tanıdığı olay aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sivas Kongresi B)Erzurum Kongresi
C)Amasya Genelgesi D)Amasya Görüşmeleri

444)Kuva-i Milliye ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Düzenli ordudur. B)halktan zorla para aldığı da olmuştur
C)İşgalcilere karşı kurulmuştur D)Düşmanı oyalamıştır

445)Aşağıdakilerden hangisi, Batı Trakya’nın Yunanistan’a Katılmalarını engellemek amacıyla kurulan yararlı bir cemiyettir?

A)Trakya Paşaeli Müdafai Hukuk Cemiyeti
B)Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti
C)İzmir Müdafai Hukuk Cemiyeti
D)Kilikyalılar Cemiyeti

446)Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesinde yer almamıştır?

A)Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir
B)Manda ve himaye kabul edilemez
C)Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır
D)İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.

447)Misak-ı Milliye göre aşağıdakilerden hangisinde halk oylamasına başvurulacaktır?

A)Kars B)Adana C)Erzurum D)Konya

448)Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyetinin
Hiçbir Şekilde bölge dışına göç edilmeyecek
Topraklar başkasına satılmayacak
Şeklinde kararlar alması, aşağıdakilerden hangisine daha çok önem verildiğini gösterir?

A)Ülkenin doğal kaynaklarına B)Bölgenin ekonomik yapısına
C)Farklı kültürlerin devamlılığına D)Bölgenin Türk nüfusunun azalmamasına

449)Atatürk pek çok alanda fikirler ortaya koyarak Türk toplumunu çağdaşlaştırmaya çalışmış, askerlik sanat, edebiyat, siyaset ile uğraşmış bir kişi ise , bu durum O’nun hangi özelliğini ön plana çıkarır?

A)Akla önem verdiğini B)Açık sözlü olduğunu
C)Vatanseverliğini D)Çok yönlü olduğunu

450)Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı sırasında kendi toprakları dışında aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmıştır?

A)Galiçya B)Kafkasya C)Trablusgarp D)Suriye

CEVAP ANAHTARI ( 426/450)
426 B 436 A 446 B
427 A 437 D 447 A
428 A 438 C 448 D
429 D 439 B 449 D
430 D 440 D 450 A
431 A 441 D
432 C 442 C
433 D 443 D
434 A 444 A
435 A 445 A

451)Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Dünya Savaşında yenilmiş ve yönetim değişikliğine uğratılmıştır?

A)Rusya B)Almanya C)Fransa D)İtalya

452)22 Haziran 1919 tarihli Amasya Genelgesinde yer alan kararlardan biride: her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır şeklindedir. Genelgede yer alan bu kararla Mustafa Kemal’in ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A)Milli Mücadelede lider olmak
B)Kazım Karabekir ‘in desteğini almak
C)İstanbul Hükümeti ile çatışmaya girmek
D)Temsil heyetini oluşturmak

453)Amasya genelgesinde alınan bazı kararlar şunlardır:
I. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.
II. Sivas’ta ulusal bir kongre toplanacaktır
III. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır
IV. Kongreye katılacak delegelerin hemen yola çıkması gerekmektedir.

Buna göre Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini ve dayanağını belirten genelge maddeleri aşağıdakilerden hangileridir?

A)I ve II B)I ve III C)I ve IV D)III ve IV

454)Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşına girmesiyle ortaya çıkan bir durum değildir?

A)Almanya’nın yükünün hafiflemesi B)Yeni cephelerin açılması
C)Rusya’nın savaşa girmesi D)Savaşın uzaması

455)Memleket mutlaka çağdaş, uygar, yepyeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır. Diyen Atatürk Tük milletinin refah seviyesinin yüksek olmasını istemiştir. Buna göre Atatürk ‘ün hangi kişisel özelliğinden bahsedilmiştir?

A)İdealistlik B)Mantıklılık C)Eğitimcilik D)Açık sözlülük

456)Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Doğu Anadolu’daki illerin Ermenilere verilmesini engellemek için kurulmuştur. Trakya Paşaeli Cemiyeti Trakya’daki Rumların baskılarına karşı koymak için kurulmuştur. Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ise Trabzon’da Pontus Devletinin kurulmasını engellemek için kurulumuştur. Bu verilere bakıldığında Anadolu’da kurulmuş olan yararlı cemiyetler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Düşmana silahlı direnişle karşılık vermişlerdir
B)Bölgesel kurtuluş yoluna gitmişlerdir
C)Tek elden yönetilmişlerdir
D)Hükümet tarafından desteklenmişlerdir.

457)Mondros ateşkes Antlaşmasından sonra ülkemizin yer yer işgal edilmesi karşısında Türk Milletinin vatanı korumak için başlattığı harekete ne ad verilir?

A)Kuvay-i Milliye B)Kuvay-ı İnzibatiye
C)Hıyanet-i vataniye D)Müdafa-i Hukuk

458)Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan milli cemiyetler aşağıdakilerden hangisiyle Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti adı altında birleşmiştir?

A)Amasya Genelgesi B)Erzurum Kongresi
C)Sivas Kongresi D)Misakı Milli

459)Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da Havza genelgesi ile işgallere karşı protesto mitingleri düzenlenmesini, silahların bırakılmamasını istemiştir. Bu genelge ile Mustafa kemal aşağıdakilerden hangisine ters düşmemiştir?

A)Osmanlı yönetimine B)Anadolu halkına
C)9. ordu Müfettişliği görevine D)Mondros Ateşkes Antlaşmasına

460)19 Mayıs 1919 ‘da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal’in gerçekleştirmek istediği asıl amaç hangisidir?

A)Anadolu’da çıkan ayaklanmaları bastırmak
B)Padişahın isteklerini yerine getirmek
C)Milli mücadeleyi başlatmak
D)Ülkeyi kurtarmak için cemiyetler kurmak
461)Devletin bütün gelir giderleri ile mallarını TBMM adına denetler
Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar.
Yukarıda verilen görevler aşağıdaki yüksek mahkemelerden hangisine aittir?

A)Danıştay B)Yargıtay C)Sayıştay D)Anayasa Mahkemesi

462)İlde valinin başkanlığında toplanan İl İdare Kurulu’nda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)Milli Eğitim Müdürü B)Sağlık Müdürü C)Defterdar D)Kaymakam

463)Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir olgudur?

A)En canlı renk mavidir.
B)Ben sıcak havaların sağlığa iyi geldiğini düşünüyorum
C)Televizyon insanlara huzur verir
D)Su, sıvı bir maddedir.

464) Aşağıda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan;
– Doğru bilgi alma hakkı
– Düşünceyi açıklama özgürlüğü
– Kitle iletişim özgürlüğü gibi maddeler aşağıdakilerden hangisini daha çok vurgulamaktadır?

A)Özel yaşamın korunmasını B)Demokrasinin sınırlarının olmasını
C)İnsan hak ve özgürlüklerini D)Ulusal egemenliği

465)Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin özelliklerinden biri değildir?

A)Siyasal otorite millete aittir B)Halkın egemenliğine dayanır
C)Yönetenlerin yetkileri sınırlanamaz D)Hakimiyet bir grubun değil milletindir

466)Sosyal hakların verilme amacı nedir?

A)işsizliği ortadan kaldırmak
B)Toplumsal eşitsizlikleri olabildiğince azaltmak
C)Siyasal hakların kullanımını kolaylaştırmak
D)Ekonomik istikrara katkıda bulunmak

467)1909 yılında Meşrutiyet yönetimini yıkmak amacıyla çıkarılan ayaklanma hangisidir?

A)31 Mart vakası B)Vaka-i Vakvakiye
C)Baâb-ı Ali Baskını D)Celâli İsyanları

468) I. Mondros ateşkesi II. Uşi antlaşması
III. İzmir’in İşgali IV. 31 Mart Vak’ası
Yukarıdaki olayları kronolojik olarak sıralayınız?

A)I-II-III-IV B)II-I-IV-III C)IV-II-I-III D)II-IV-I-III

469) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal ‘in Milli Mücadeleyi başlatmak amacıyla İstanbul’dan Anadolu’ya geçmek istemesinin nedenlerinden biri değildir?

A)İstanbul’da kurtuluş için önerdiği çözüm yollarından sonuç alınamaması
B)Halkın, Anadolu’da yer yer direnişe başlaması
C)İstanbul Hükümetinin, İtilaf Devletlerinin isteklerine boyun eğmesi
D)Osmanlı Mebusan Meclisinin işgal kuvvetlerince basılarak dağıtılması

470)Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerin ortak özelliğidir?

A)Yeni bir devlet kurmak
B)Bölgesel kurtuluş yolları aramak
C)İtilaf Devletleri ile birlikte savaşmak
D)Manda ve himaye fikrini halka kabul ettirmek

471)Kuvay-i Milliyenin ortaya çıkışında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A)Azınlıkların faaliyetleri
B)Yurdumuzun işgale uğraması
C)Türk ordusunun terhis edilmesi
D)Padişahın işgallere tepki göstermesi

472)Anayasa bir kanundur. Fakat diğer kanunlardan farklı bir kanundur. Aşağıdakilerden hangisi bu farklardan biri değildir?

A)Her yirmi senede bir değiştirilme zorunluluğunun olması
B)Halkoyu ile kabul edilmesi
C)Devletin temel organlarını ve bunların görev ve yetkilerini düzenlemesi
D)Değiştirilmesinin normal kanunlardan farklı olması

473)M.Kemal 9. Ordu Mfettişi olarak Samsun’a çıktığında bir rapor hazırlamıştır. Raporunda yurtta birçok yerin işgal altında olduğunu ve Türk ulusunun yabancı yönetimi altında yaşayamayacaklarını ve bu durumdan biran önce kurtulmak istediklerini dile getirmiştir. Bu raporuyla Mustafa Kemal İstanbul Hükümetine daha çok hangi mesajı vermek istemiştir?

A)Türk topraklarının hızla bölündüğünü
B)Yabancıların Samsun dahil bütün yurdu işgal ettiğini
C)Ulusal Mücadelenin başlatılması gerektiğini
D)İstanbul hükümetinin pek çok şeyi bilmediği

474)”Benim kuvvet ve kudretim halkın bana gösterdiği önem ve güvenden ibarettir? M. Kemal bu sözüyle yaptığı içlerin en büyük destekçisi olarak aşağıdakilerden hangisine güvenmiştir?

A)Askerlik bilgisine B)Halkına C)Yaratı Zekasına D)Çalışma arkadaşlarına

475)Kuvay-İ Milliyenin amacı vatanı işgal eden kuvvetlerini yurttan atmaktı. Kuvay-i Milliye düzenli ordu kuruluncaya kadar, düşmana karşı silahlı mücadele verdi. Bu mücadele ruhu sayesinde Türk insanı, yurdunu koruma düşüncesine sahip olmuştur. Burada, Kuvay-i Milliyenin kuruluş amaçlarından hangisi üzerinde durulmuştur?

A)Direniş amacıyla kurulan birlikleri toparlama
B)Kurulacak yeni yönetimin ilkelerini anlatma
C)Türk insanında mücadele bilinci oluşturma
D)Türk insanının özgürlük isteğini dünyaya anlatma

CEVAP ANAHTARI ( 451/475)
451 B 461 C 471 D
452 D 462 D 472 A
453 B 463 D 473 C
454 C 464 C 474 B
455 A 465 C 475 C
456 B 466 B
457 A 467 A
458 C 468 C
459 B 469 D
460 C 470 B

476)Mondros Ateşkesinin bazı maddeler şunlardır;
– Osmanlı ordusu terhis edilecek
– Orduya ait silahlar, itilaf devletlerinin emrine verilecek
– Haberleşme ve ulaşım araçları itilaf devletlerinin denetimine verilecek
– İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumda herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek
Antlaşmanın bu maddelerine göre Osmanlı Devletinin içine düştüğü durumu, aşağıdakilerden hangisi daha iyi ifade eder?

A)İstanbul Hükümetinin Anadolu üzerindeki otoritesi tamamen yok edilmiştir.
B)Osmanlı Devleti’nin Siyasi varlığı sona ermiştir
C)Devletin savunma gücü elinden alınarak işgallere açık duruma getirilmiştir
D)Osmanlı ailesinin hükümranlığı sona ermiştir

477)İtalya I. Dünya Savaşının başlangıcında İttifak Devletlerinin yanında yer alırken İtilaf devletlerinin Ege kıyılarını İtalya’ya vaat etmesi sonucu taraf değiştirerek İtilaf Devletlerinin yanında yer almıştır.I.Dünya Savaşı sona erdikten sonra yapılan Paris Barış Konferansında Ege kıyılarını İtalya’ya değil de Yunanistan’a verilmiştir.

Ege kıyılarının İtalya’ya değil de Yunanistan’a verilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yunanistan’ın İtilaf Devletlerine yaptığı yardımlar
B)İtalyanların Ege kıyıları yerine Akdeniz kıyılarını istemesi
C)İtalya’nın I.dünya Savaşı öncesi İttifak Devletlerinin yanında yer alması
D)İtilaf Devletlerinin güçlü bir İtalya yerine her istediklerini yaptırabilecekleri Yunanistan’ı tercih etmesi
478)Mondros Ateşkesinin imzalanmasından sonra İtilaf devletleri tarafından yurdumuz işgal edilmeye başlandı. İşgaller karşısında Osmanlı Devleti sessiz kaldı. İşgallere tepki olarak Anadolu’da direniş cemiyetleri (Yaralı Cemiyetler) kuruldu. Aşağıda verilen bu cemiyetlerle ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?

A)İşgallere tepki olarak kurulmuşlardır.
B)İşgale uğrayan veya uğrama tehlikesi olan bölgelerde kurulmuşlardır
C)Her cemiyet kendi bölgesini savunma ve korumayı amaçlamıştır
D)Aralarında işgallere karşı birlikte hareket etmek için anlaşmışlardır.

479)Erzurum Kongresinde:“kayıtsız şartsız bağımsızlık, kayıtsız şartsız milli hakimiyet ilkesi” onaylanmıştır.
Sivas Kongresinde:Kuvay-i Milliye’yi egemen kılmak” temel ilke olarak benimsenmiştir.Bu maddelere dayanarak Erzurum ve Sivas Kongreleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)İki kongrenin kararları birbirini tamamlamaktadır.
B)Saltanatın çıkarlarını ön plana çıkarmaktadır.
C)Ulusa, geleceği konusunda karar verme hakkını tanımaktadır
D)Vatanı düşmandan kurtarmayı hedeflemektedir.

480)Mustafa Kemal, İstanbul’un işgalini bir suikast olarak değerlendirdi. Aynı gün bu işgalin, insanlığın kutsal saydığı özgürlük, milliyet ve vatanseverlik gibi bütün ilkelere aykırı olduğunu dünyaya duyurarak olayı şiddetle kınadı. Parçada verilen bilgilere dayanarak Mustafa Kemal’in aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini benimsediği savunulabilir?

A)İstanbul Hükümetini Korumayı
B)İşgallere karşı kamuoyunun desteğini sağlamayı
C)Mondros Ateşkesini tanımamayı
D)Sovyet Rusya ile ittifak kurmayı

481)Erzurum Kongresinde “Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez” kararı alınmıştır. Buna göre, kongrenin aşağıdaki niteliklerinden hangisine sahip olduğunu söyleyebiliriz?

A)Ulusal B)Yöresel C)Saltanatçı D)İlkesel

482)İtilaf Devletlerinin aşağıdaki tutumlarından hangisi doğrudan “ halkın iradesini” işlemez duruma getirmek içindir?

A)İstanbul’u resmen işgal etmeleri B)Mondros Ateşkesini imzalamaları
C)Batı Anadolu’yu Yunanlılara vermeleri D)Mebusan Meclisini kapatmaları

483)Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesinin Kurtuluş savaşımızdaki yerini ve önemini vurgulayan özelliklerden biri değildir?

A)Kurtuluş savaşının amacının ve yönteminin belirtilmesi
B)Ulusal egemenliğe yer veren ilk belge olması
C)Ulusal sınırlarımızın belirlenmesi
D)Kurtuluş savaşının gerekçesini belirlemesi
484)Anadolu Selçuklu Devletinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A)Alparslan B)Kutalmışoğlu Süleyman Şah
C)Alaaddin Keykubat D)II. Kılıçarslan

485) I. Manda ve himaye fikri ilk kez reddedildi.
II. Milli sınırlardan ilk kez bahsedilmiştir.
III. Doğu Anadolu’yu temsilen 9 kişiden oluşan Temsil Heyeti kurulmuştur.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)Sivas Kongresi B)Erzurum Kongresi
C)Amasya Genelgesi D)Havza genelgesi

486)Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal’in okuduğu okullardan biri değildir?

A)Şemsi Efendi İlkokulu B)İstanbul Harp Okulu
C)Manastır Askeri İdadisi D)Ankara Harp okulu

487)M. Kemal’in Samsun’a gönderilme sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bölgedeki Türk halkının direnişini durdurmak
B)Bölgedeki İngilizlere yardım etmek
C)Bölgenin Rumlara verilmesini sağlamak
D)Bölgedeki halkı işgallere karşı örgütlemek

488)Pontuslu Rumların Karadeniz bölgesinde Türklere saldırmaları, buna karşılık Türkler’ in de kendilerini savunmak amacıyla karşı koyduklarını biliyoruz. İtilaf devletlerinin bu karışıklıklar üzerine Osmanlı Hükümetine bölgedeki karışıklıkların bitirilmesini aksi takdirde bölgenin işgal edileceğini bildirmesi Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi maddesiyle ilgili olabilir?

A)Osmanlı orduları terhis edilecek, bütün savaş gemilerine, ordunun araç ve gereçlerine el konulacak
B)Toros tünelleri İtilaf Devletlerinin kontrolüne bırakılacak
C)İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumla karşılaşırlarsa önemli stratejik noktaları işgal edebileceklerdir.
D)Bütün demiryolları İtilaf devletlerinin denetimi altında olacak

489)M. Kemal’in Sömürgecilik (Emperyalizm) anlayışına karşı verdiği ilk mücadele aşağıdakilerden hangisidir?

A)31 Mart olayı B)Trablusgarp Savaşı
C)Balkan Savaşları D)Kurtuluş Savaşı

490)Milli Mücadele yanlısı olan aşağıdaki cemiyetlerin hangisi Türk Milletinin haklı davasını basın ve yayın yoluyla dünyaya duyurmaya çalışmıştır?

A)İzmir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti B)Milli Kongre Cemiyeti
C)Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti D)Trabzon Müdafai Hukuk Cemiyeti

491)İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesine nerede karar verilmiştir?

A)Paris Konferansı B)Berlin Konferansı
C)Mondros Konferansı D)Sevr Konferansı

492)Misak-ı Milli belgelerinde politik, ekonomik mali gelişmemizi engelleyen ve hukuk alanındaki hakimiyetimizi sınırlayan imtiyazların ortadan kaldırılması hükmü bulunmaktaydı
Bu hükümle aşağıdakilerden hangisinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır?

A)Osmanlı saltanatının B)Aşar vergisinin
C)Eski eğitim sisteminin D)Kapitülasyonların

493)I.Dünya Savaşına İttifak Devletlerin yanında giren Osmanlı Devleti ve Bulgaristan’ın İttifak Devletinin yanında savaşa alınma nedenleri birbirinden farklıdır. Buna göre İttifak Devletlerinin Osmanlı Devletini kendi taraflarında savaşa sokmaya çalışmalarında Osmanlı Devletinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur?

A)Askeri gücü B)Jeopolitik konumu
C)Ekonomik gücü D)Savaş tecrübesi

494)Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgallere Türk halkı sessiz kalmamış, cemiyetler kurarak birlik ve beraberliği sağlamaya çalışmıştır. Bir süre sonra da Kuvay-ı Milliye hareketi başlamıştır. Buna göre, Mondros Ateşkes Antlaşmasının;

I.Milli Mücadele ruhunu ortaya çıkarması
II. Birlik ve beraberliğin sağlanması
III.Himaye düşüncesinin oluşması
gibi gelişmelerden hangileri üzerinde etkisi olduğu söylenebilir?

A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I-II-III

495)Milli Mücadele yanlısı olarak aşağıda verilen cemiyetlerin hangisinin izlediği yol diğerlerinden farklıdır?

A)İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
B)Milli Kongre Cemiyeti
C)Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
D)Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

496)Türk halkının Milli Mücadele döneminde;
– Mitingler ve protestolar düzenlemesi
– Cemiyetler kurulması
– İşgallere tepki vermesi
Aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?

A)Saltanata bağlı kaldığının
B)Yurdun işgaline razı olmadığının
C)Mondros Ateşkes antlaşmasını onaylamadığının
D)Bağımsızlığa önem verdiğinin

497”Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, ekonomik hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur.”M. Kemal Atatürk’ün bu sözü onun hangi özelliğini ortaya koymaktadır?

A)Vatanseverliği B)İnkılâpçılığı C)İleri görüşlülüğü D)İdealistliği

498)Anadolu , düşman kuvvetlerinin işgali altındayken, yurdun çeşitli bölgelerinde bu işgallerden rahatsız olan halk Kuvay-ı Milliye adı altında direniş hareketlerine başlamıştır. Buna göre Kuvay-i Milliye hareketinin ortaya çıkmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir?

A)Düzenli bir ordunun kurulmasını sağlamak
B)Cumhuriyet yönetiminin temellerini atmak
C)Ülkeyi yabancı güçlerden temizlemek
D)Ülkede ekonomik ve siyasal düzeni sağlamak

499)Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra Suriye Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı ’dan çağrılarak 13 Kasım 1918 ‘de İstanbul’a gelen Mustafa Kemal, boğazda demirlemiş İtilaf donanmasını görünce “Geldikleri gibi giderler” demiştir.
Mustafa Kemal’in bu sözü O’nun aşağıdaki özelliklerinden hangisini ön plana çıkarmaktadır?

A)Savaş stratejisini B)Kendisine olan güvenini
C)Vatan sevgisini D)İnsan Sevgisini

500)Amasya genelgesinde yer alan “Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı belirleyecektir” maddesi aşağıdaki yargılardan hangisinin göstergesi olamaz?

A)İktidar ve idarenin ulusa ait olduğu
B)Saltanat makamının güvence altına alındığı
C)Ulusal egemenlik fikrinin ortaya çıktığı
D)Yeni bir yönetim şekline doğru gidildiği

CEVAP ANAHTARI ( 476/500)
476 C 486 D 496 A
477 D 487 A 497 B
478 D 488 C 498 C
479 B 489 B 499 B
480 B 490 B 500 B
481 A 491 A
482 D 492 D
483 C 493 B
484 B 494 C
485 B 495 B

Yazının Tamamını Oku | Make a Comment ( None so far )

sosyal bilgiler 8.sinif deneme sinavi soruları

Posted on Ağustos 21, 2008. Filed under: 8.sınıf dosyaları |

801- Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi
Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi.
Kazma ile döğmeyince kıt verdi.
Benim sadık yarim kara topraktır…
Aşık Veysel

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi anlatılmaya çalışılmamıştır?

Toprağın insanın temel ihtiyaçlarını karşıladığı
Toprak sayesinde tarım ve hayvancılık yapıldığı
Toprağın kirlenmensin insanların sonunu hazırladığı
Toprağa işlemeyince ürün vermeyeceği

802- Aşağıdaki olayların eşleştirmesinde hangisinin doğru olduğunu işaretleyiniz.

İlk Anayasa- Tanzimat Fermanı
Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması-III. Selim
Fransız İhtilali- Feodalizmin yayılması
Takvim-i Vaka yi – Osmanlı Devleti’nin ilk resmi gazetesi

803- Anadolu Selçuklularında gelirleri sultan ve ailesi için ayrılan topraklar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mülk arazi
b) İkta arazi
c) Has arazi
d) Vakıf arazi

804- 18.yy ıslahatçı padişahları,
– Deniz mühendishanesinin açılması
– Humbaracı ocaklarının düzenlenmesi
Gibi yenilikler yapmışlardır.

Bu yenilikler aşağıdaki sorunlardan hangisini gidermek için yapılmış olabilir?

A) Ekonomik bunalımı
B) Bilimde ve teknolojide geriliği
C) Eğitim ve öğretimdeki yetersizliği
D) Ordudaki Bozulmayı ve güç kaybını

805- Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan İlk Türk Beyliklerinden birisi değildir?
       A) Danişmentliler     B) Saltuklular    C) Karamanoğulları    D) Artuklular
 

806- Aşağıdakilerden hangisi göçlerin sosyal nedenleri arasında yer almaz?
       A) Kültürel uyuşmazlık
       B) Toprak kayması
       C) Töre cinayetleri
       D) Kan davaları
 807- Lale Devri’nde :
1-matbaanın açılması
2-yabancı yayınların çevrilmesi
3-kütüphaneler açılması

Bu yenilikler topluma daha çok hangi alanda katkı sağlamıştır?

a) Ticari b) Siyasi c) Kültürel d) Teknolojik

808- Aşağıdakilerden hangisi divan-ı hümayun üyeleri arasında yer almaz?

a) Defterdar b) Kaptan-ı derya c) Şeyhülislam d) Sancakbeyi

809-
– Lidyalılar m.ö 2500’lü yıllarda parayı bulmuşlardır.
– Kral yolunu yapmışlardır
– İpek ve baharat yolu,devletlerin ekonomik olarak gelişmesinde etkili olmuştur.
– Sinop ve Trabzon,Mersin,Alanya gibi limanlar önemli bir yere sahiptir.

Yukarıdaki verilen gelişmeler hangi alanla ilgilidir?

A) Tarım B) Ticaret C) Denizcilik D) Sömürgecilik

810- Aşağıdakilerden hangisi divan-ı humayun’un sürakli üyelerinden değildir?

a) Deftardar b) Nişancı c) Kaptan-ı derya d) Vezir-i azam

811- Fransız ihtilali ile yayılan en önemli fikir aşağıdakilerden hangisidir?

a) Özgürlük b) Milliyetçilik c) Eşitlik d) Demokrasi

812- lale devrinde aşağıdaki olayların hangisinde yenilik yapılmamıştır?

a) Ekonomik b) Sosyal c) Sağlık d) Askeriye

813- Vaka-yı Hayriye olarak adlandırılan yeni çeri ocağının kaldırılması hangi padişah döneminde gerçekleştirilmiştir?

a) III. Selim b) I.Abdülhamit c) II.Mahmut d) I.Mahmut

814- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde köyden kente göçün sonuçları arasında yer almaz ?

A-) Sanayi tesislerinin yerleşim yerleri içinde kalması
B-) Tarım alanlarının genişlemesi
C-) Alt yapı hizmetlerinin yetersiz kalması
D-) Tarım alanlarının iş gücü eksikliği

815- Aşağıda haçlı seferlerinin sonuçları sınıflandırılmıştır hangi eşleştirme yanlış yere verilmiştir

A-) Doğu- Batı ticareti gelişti Akdeniz limanları önem kazandı → ekonomik
B-) Barut matbaa gibi buluşlar Avrupa’ya götürüldü → teknik
C-) Kilise ve din adamlarına güven azaldı → dini
D-) Skolastik düşünce zayıfladı → siyasi

816- – Bizans’ın Türklere karşı saldırılarını sona erdiren Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren savaştır
– Bu savaştan sonra Anadolu Selçuklu devleti iyice yazıflamış ve Moğol himayesine girmiştir

Yukarıdaki savaşlar hangi seçenekte doğru verilmiştir

A-) Malazgirt → Mirya kefalo
B-) Pasinler → Yassı çemen
C-) Mirya kefalon → Kösedağ
D-) Malazgirt → Kösedağ

817- Haçlı seferlerinde :
– Bu sefer sebebiyle Türkiye Selçuklu devleti merkezi İznik’ten Konya ya taşıdı
– Bu seferde İstanbul haçlıların eline geçti Latin imparatorluğu kuruldu

Yukarıdaki belirtilen sonuçlar hangi seferlere aittir ?

A-) Ι – ΙΙ
B-) II – IV
C-) II – III
D-) I – IV
818- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da toprağını üç yıl üst üstte boş bırakan köylüden alınan vergidir?

a) Çift bozan vergisi b) Öşür c) Haraç d) Cizye

819- – Coğrafya bilgisini artması
– Pusulanın geliştirilmesi
– İpek ve baharat yollarının Müslümanların eline geçmesi

Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisini meydana gelmesine neden olmuştur?

a) Rönesans hareketleri
b) Reform hareketleri
c) Coğrafi keşifler
d) Sanayi inkılâbı

820- Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçları arasında yer almaz?

a) Hıristiyanlık yayıldı
b) Akdeniz limanları önem kazandı
c) Baharat ve İpek yolları eski önemini kaybetti
d) Soylular eski güçlerini kaybettiler

821- Avrupa’da Sanayi İnkılabı’yla birlikte küçük atölyeler yerlerini büyük fabrikalara bırakmış, bu durum üretimin artmasına neden olmuştur.

Sanayi İnkılâbı’yla birlikte fabrikalar için gerekli olan hammadde ihtiyacının artması, aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?

a) Sömürgecilik rekabeti hızlanmıştır
b) İpek ve Baharat yolları önem kazanmıştır
c) Soylular güç kazanmıştır
d) Osmanlı Devleti’nin ihracatında artma meydana gelmiştir.

822- Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut dönemindeki yeniliklerden değildir?

a) Yeniçeri ocağı kaldırıldı
b) Takvim-i Vakayi adında ilk gazete çıkarıldı
c) Mehter bölüğü kaldırıldı
d) Nizam-ı Cedit ordusu kuruldu

823- Aşağıdakilerden hangisi Paris Anlaşmasının sonuçlarından değildir?

a) Osmanlı Devletinin galip olarak imzaladığı son anlaşmadır
b) Rusya Küçük Kaynarcayla elde ettiği ayrıcalıkları kaybetmiştir
c) Osmanlı Devleti ilk kez bir Avrupa Devleti olarak kabul edilmiştir
d) Rusya kapitülasyonlardan yararlanabilecektir
824- Atatürk yeni kurulan Türk devletinin tamamen millet egemenliğine dayanmasını istiyordu. Bu amaçla millet egemenliğine dayanmayan kurumları kaldırmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu düşünceye yönelik yapılmış bir inkılap hareketidir?

Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
Saltanatın kaldırılması
Soyadı kanunun çıkarılması
Türk Tarih Kurumunun açılması

825- Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanının nedenleri arasında değildir?

Hükümet bunalımı
Rejim tartışmaları
Laik devlet anlayışı
Milli egemenliği gerçekleştirme

CEVAP ANAHTARI ( 801/825)
801 C 811 B 821 A
802 D 812 D 822 D
803 C 813 C 823 D
804 D 814 B 824 B
805 C 815 D 825 C
806 B 816 C
807 C 817 D
808 818 A
809 B 819 C
810 C 820 B

826- Osmanlı Devleti döneminde Avrupa’daki gelişmeleri takip edebilmek için aşağıdaki yeniliklerden hangisi yapılmıştır?

A) Yeniçeri ocağı kaldırılmıştır.
B) Matbaa kurulmuştur.
C) Çeşitli eserler Türkçeye çevrilmiştir.
D) Avrupa başkentlerinde elçilikler açılmıştır.

827- Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı devletinin büyümesini kolaylaştırdığı söylenemez?

A )Bizansta taht kavgalarının yaşanması
B) Osmanlıların Bizansa komşu olması
C) Türk beyliklerinin birbiriyle iyi geçinmeleri
D) Balkanlarda siyasi karışıklıkların yaşanması

828- Sosyal bilgiler dersinde Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri konusunu anlatan Aslı şu bilgileri vermiştir.

– Bu padişah döneminde Nizamı Cedit ordusu kurulmuş, bu ordunun masraflarını karşılamak için ise Iradı Cedit adlı hazine oluşturulmuştur.
– Ayrıca yerli malı kullanımı teşvik edilmiştir.

Aslının bilgiler vermiş olduğu bu padişah kim olabilir?

II.Mahmut
IV.Murat
III.Selim
III.Ahmet

829- Sosyal Bilgiler dersinde Selçuklularda toprak yönetimini araştıran Aslı uygulanan bir sistemle ilgili arkadaşlarına şu bilgileri vermiştir.

– Bu sistem sayesinde devletin önemli giderleri karşılanmıştır.
– Toprak üretimi denetim altına alınmıştır.
– Merkez ordusu güçlenmiştir.

Aslı’nın arkadaşlarına bilgiler verdiği sistem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Tımar Sistemi
Feodal Sistem
İkta Sistemi
Müsadere Sistemi

830- Osmanlı devleti’nin kurulduğu sırada Anadolu’da siyasi birlik yoktu. Kösedağ savaşı sonrası Anadolu Selçuklularının zayıflamasıyla Anadolu’nun birçok yerinde Türk beylikleri kurulmuştu. Bizans İmparatorluğu ise, Marmara kıyılarına ve Trakya’ya hâkimdi. Ancak İmparatorluk çok zayıflamıştı.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A) Anadolu Moğol istilasına uğramıştır.
B) Haçlı birliği kurulmuştur.
C) Osman kısa zamanda gelişip güçlenmiştir.
D) Bizans devleti yıkılmıştır.

831- – Padişahın yazılarına tuğrasını çeker.
– Devletin en önemli gelir kaynaklarından olan arazi kayıtlarını içeren tahrir defterlerindeki düzeltme ve değişmeleri yapar.

Yukarıda özellikleri verilen Divan-ı Hümayun üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadrazam B) Defterdar
C) Kazasker D) Nişancı

832- “Teknoloji nasıl doğdu?” sorusuna verilen aşağıdaki cevaplardan hangisi en kapsamlıdır?

A) İnsanoğlunun yaşam gereksinimlerini rahat karşılayabilme çabası sonunda
B) İnsanoğlunun alet yeteneğinin gelişmesi soncuda
C) İnsanoğlunu zihinsel gelişimini tamamlaması sonucunda
D) İnsanoğlunun doğaya hâkim olma arzusu sonucu

833- Osmanlı devleti Bulgaristan’da 2356 cami-mescit, 142 medrese, 16 kervansaray, 24 köprü, 42 köprü, 42 İmaret, 229 han- hamam – kaplıca ve buna benzer birçok yapı inşa etmişlerdir.

Osmanlıların yaptıkları mimari eserler göz önünde bulundurulduğunda, yapmış oldukları ekonomik, sosyal, kültürel faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

Sosyal devlet anlayışı gelişmiştir.
Düzenli bir askeri teşkilatlanma söz konusudur.
Ekonomik gelişmeye önem verilmiştir.
Kültürel birikime katkıda bulunulmuştur.

834- Osmanlıda 1718 Pasarofça anlaşması ile başlayıp 1730 Patrona Halil isyanı ile sona eren lale devrinde birçok yenilikler yapıldı.

Aşağıdaki yeniliklerden hangisi lale devrine ait değildir?

Çiçek aşısı uygulandı.
İlk kez geçici elçilikler kuruldu.
Eşit vergi sistemi getirildi.
Matbaa kullanıldı.

835- Aşağıdaki hangi savaştan sonra Anadolu kesin bir Türk yurdu haline gelmiştir?

A) Miryokefelon savaşı B) Malazgirt savaşı
C) Kösedağ savaşı D) Ankara savaşı

836- Aşağıdakilerden hangisi Fatih’in İstanbul’u almak için yaptığı hazırlıklardan biri değildir?

A) Balkanlardaki sınır boylarına Akıncılar yerleştirmesi
B) Bizans’ın elindeki Silivri ve Vize kalelerini alması
C) Haliç’in ağzını kalın zincirlerle kapatması
D) Güçlü bir donanma meydana getirmesi

837- Osmanlı Devleti’nin ilk kez batıda toprak kaybettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vasvar Antlaşması C) Karlofça Antlaşması
B) Zitvatoruk Antlaşması D) Kasr-ı Şirin Antlaşması

838- Lale Devrini sona erdiren isyan aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kabakçı Mustafa İsyanı

b) Babı Ali İsyanı

c) Patrona Halil İsyanı

d) Ahmet Paşa isyanı

839- – Avrupalılar 15. yüzyılda Çin’e ve Hindistan’a ulaşmak, dünyada bilmedikleri yerlere gitmek amacıyla yaptıkları gezilerdir.

Tanımı yapılan bu olay aşağıdakilerden hangisidir?

a) Matbaanın geliştirilmesi b) Rönesans
c) Haçlı Seferleri d) Coğrafi Keşifler

840- Aşağıda bazı önemli olaylar ve o dönemin hükümdarları verilmiştir. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a) Ankara Savaşı’nın yapılması-Yıldırım Bayezid
b) İlk Türk matbaasının kurulması-III:Ahmet
c) Doğu Roma İmparatorluğu’nun yıkılması-Kanuni Sultan Süleyman
d) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması-II.Mahmut

841- Lale Devri’nde kültürel alanda gerçekleştirilen en önemli yenilik aşağıdakilerden hangisidir?

a) İtfaiye bölüğünün kurulması
b) Matbaanın kurulması
c) Yalova ‘da kağıt fabrikasının açılması
d) Çiçek aşısının uygulanması

842- Anadolu’da kurulan Türk beyliklerinden Karesioğulları, Menteşeoğulları, ve Candaroğulları gibi beyliklerin denizcilik alanında ilerlemelerinin en temel nedeni hangisidir?

A) Askeri güçleri B) Coğrafi konumları C) Kültürel yapıları D) Yönetim şekilleri

843- – Topraktan daha çok yararlanmak
– Devlet hazinesinden para harcamadan büyük bir orduya sahip olmak
– Taşrada asayiş ve güven ortamı yaratmak

Türk devletlerinde bu amaçları sağlamak için hangisine başvurulmuştur?

A) Ahilik teşkilatına B) Atabeylik teşkilatına
C) İkta sistemine D) Lonca sistemine

844- Gerileme döneminde Osmanlı Devleti Avrupalı uzmanlardan yardım alarak Avrupa’daki gibi eğitim kurumları açmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

a) Bu dönemde yapılan savaşlardan kazanıldığının
b) Yönetimde Avrupa tarzında yenilikler yapıldığının
c) Gereksiz harcamalarının kısıtlandığının
d) Avrupa’nın üstünlüğünün kabul edildiğinin

845- Anadolu Selçuklu Devleti ve bu devletten önce kurulan beylikler dönemine ait Edirne ve çevresinde eserlere rastlanmamaktır. Bu durumu nasıl açıklarız?

Bu bölgede Bizans imparatorluğunun hüküm sürmesi.
Edirne Şehrinin bir dönem Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapması.
Trakya’nın yoğun savaşlara sahne olması.
Türk İslam devletlerinin 14.yy. ikinci yarısında Avrupa’ya geçmesi.

846- Derince İbn-i Sina İlköğretim Okulu’ndan 7. sınıf öğrencileri İstanbul’daki tarihi eserleri görmek için gezi düzenlemişlerdir. Sosyal bilgiler öğretmeni buradaki görecek oldukları eserleri öğrencilere söylemiştir. Aşağıdaki eserlerden hangisini söylemiş olamaz?

Selimiye Camii
Topkapı Sarayı
Yıldız Sarayı
Fatih Camii

847- Osmanlı Devleti’nde toprak devlete aitti. Ancak çiftçinin vermekle yükümlü olduğu vergiyi, devlet değil, devlet adına maaş karşılığı sipahi denen görevli toplardı.

Osmanlı Devleti’nde bu uygulamaya ne ad verilmiştir?

A) İkta Sistemi B) Güvenlik Sistemi C) Devlet Sistemi D) Tımar Sistemi
848-
– Gemicilik sanatının ilerlemesi ve okyanuslara dayanıklı gemilerin yapılması
– Pusulanın gelişmesi ve Avrupalılarca kullanılmaya başlaması
– Osmanlı Devleti ve Venedik’in ticarette egemenliğini kırmak

Yukarıdaki nedenler Avrupa’da ve Avrupalılarda aşağıdakilerden hanginin meydana gelmesine yol açmıştır?

A) Reform B) Rönesans C) Aydınlanma çağı D) Coğrafi Keşifler

849- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından biri değildir?

a) Hint deniz yolunun ele geçirilmesi
b) İstanbul’un başkent yapılması
c) Osmanlı devletinin yükselme devrine girmesi
d) Yeniçağın başlaması

850- Osmanlılar Balkan fetihlerinin ardından, buralara planlı bir şekilde doğudan gelen Türkmenleri yerleştirmişlerdir? Bu uygulamaya “İskan Politikası “ adı verilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’nın uyguladığı iskan politikasıyla ulaşmak istediği amaçlar arasında gösterilebilir?

Fethedilen yerleri baskı altına almak.
Balkanlarda mezhep birliğini sağlamak
Bizans’a karşı milletlerden yardım almak.
Fethedilen yerlerin Türkleşmesini sağlamak

CEVAP ANAHTARI ( 826/850)
826 D 836 C 846 A
827 C 837 C 847 D
828 C 838 C 848 D
829 C 839 D 849 A
830 C 840 C 850 D
831 D 841 B
832 D 842 B
833 B 843 C
834 C 844 D
835 A 845 D

851- Osmanlı Devleti çeşitli din, mezhep ve ırklara mensup insanlara karşı hoşgörü ile yaklaşmıştır. Bu halklar kendi inanç ve kültürlerini özgürce yaşamışlardır .

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Osmanlı devleti içerisinde birçok milleti barındırıyordu.
b) Osmanlı Devleti’nde Hoşgörü Politikası hâkimdir.
c) Farklı dine mensup kişiler özgürce ibadetlerini yapabilmiştir.
d) Osmanlı halkı sadece Müslümanlardan oluşuyordu.

852- Milletlerarası ticaret kervanlarının güvenliği ve dinlenmesi için Selçuklu devletinin kurduğu teşkilat,ekonomik olduğu kadar sosyal ve medeni yönleri ile de çok büyük öneme sahiptir.Kervansaraylarda yolcular üç gün ücretsiz kalıp yemek yiyebiliyordu. Hastalar tedavi edilebiliyordu.Büyük kervansaraylarda hastane,mescit, doktor ve ilaç bulunurdu. Kale gibi sağlam duvarları ile kervansaraylar aynı zamanda güvenli bir sığınak görevi de görüyordu.

Tarihçi Osman TURAN , yukarı da Selçukluların sosyal ve ekonomik hayatı ile ilgili bilgiler vermiştir.

Bu bilgilere dayanarak Selçuklularla ilgili olarak aşağıdaki hangi sonucu çıkaramayız?

a. Selçuklularda sosyal devlet anlayışı oluşmuştur.
b. Büyük kervansaraylarda sağlık hizmeti verilmektedir.
c. Selçuklularda ticari hayatın gelişmesi için fazla çalışma yapılmamaktadır.
d. Kervansaraylar, kervanların güvenliğini de sağlamaktadır.

853- Türkiye Selçuklu hükümdarları, ülkeyi oğulları arasında paylaştırmış, ancak daha babaları hayatta iken çocuklar arasında taht kavgaları başlamıştı. Moğol hükümdarı Cengiz Han Anadolu’yu istila etmiş, 1243 Kösedağ savaşından sonra artan Moğol baskısı ,Türkiye Selçuklu devletinin gücünü azaltmış, Selçuklu Sultanları Moğollar tarafından atanmaya başlanmıştır.

Yukarıdaki bilgilere dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkarabiliriz?

a. 1243 Kösedağ savaşından sonra da Türkiye Selçuklu devleti bağımsızlıklarını korumuştur.
b. Türkiye Selçuklu devletinde demokrasi anlayışı gelişmiştir.
c. Türkiye Selçukluları , Kösedağ savaşından sonra Moğollara bağlı hale gelmiştir.
d. Kösedağ savaşından önce, Türkiye Selçuklularında taht kavgaları görülmemiştir.

854- Osmanlı devleti, küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebepleri arasında gösterilmez?

a. O dönemlerde Osmanlı beyliğinin, diğer Anadolu beyliklerine göre sınırları en büyük beylik olması.
b. Bizansın iç karışıklık içinde olması
c. Balkanlarda güçlü devletlerin bulunmaması
d. Osmanlı beyliğinin coğrafi konumunun önemli olması
855- Osmanlıların İznik’te yaptıkları ilk faaliyetlerden biride medrese (okul) açmaktır.Açılan medreseye müderris olarak Davud-ı Kayseri getirilmiştir. Kendisine zamanın en yüksek maaşı (30 akçe) verilmiştir. Davud-ı Kayseri’nin de görev yaptığı İznik medresesinde ,sadece dini ilimler değil felsefede okutulurdu.
Osmanlılar , Davud-ı Kayseri’ye yüksek maaş vermesi ,aşağıdakilerin hangisinin göstergesidir?

a. Osmanlılar eğitime ve müderrislere önem vermiştir.
b. Osmanlılar da eğitim ikinci plana itilmiştir.
c. Medreselerde sadece felsefe eğitimi verilmiştir.
d. Osmanlılarda ilk müderris, Davud-ı Kayseridir.

856-

Yukarıdaki grafikte,bir kente gelen turist sayısının 10 aylık dağılımı verilmiştir.Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
En fazla turist Temmuz ayında gelmiştir.
Kış turizmi oldukça gelişmiştir.
İlkbaharda gelen turist sayısı 110.000 civarındadır.
Kasım ve Aralık aylarında turist gelmesi beklenmemektedir.

857-

858- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un Fethi’nin sonuçlarından değildir?

A) Fetih sırasında surları yıkmak için Şahi adı verilen topların kullanılması Avrupa’da feodalitenin yıkılmasına zemin hazırladı.
B) İstanbul’dan İtalya’ya giden bilim adamları orada Rönesans hareketi’ni başlattı.
C) Karadeniz ticaret yolu Osmanlıların eline geçti.
D) Avrupa’da Reform hareketleri başladı.

859- Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin sebepleri arasında yer almaz?

A) Avrupalıların kutsal yerleri olan Kudüs’ü Müslümanlardan almak istemeleri
B) Avrupaların Türklerin ilerleyişlerinden korkmaları
C) Avrupalıların içinde bulundukları yoksulluk
D) Avrupalıların yeni ticaret yolları keşfetmek istemeleri

860- Osmanlı Devleti savaşlarda başarı göstermiş sipahi(atlı asker)lere tımar topraklarını devlet adına ekip dikme hakkı verirdi.Elde edilen gelir ile tımar sahibi tımarlı sipahi yetiştirirdi.
Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin faydalarından değildir?

A) Tımarlı sipahiler devlete ekonomik yük olmamıştır
B) Devlet toprakları boş kalmadığından üretim artmıştır
C) Devlet tımar sahiplerinden aldığı vergilerle hazinenin gücünü arttırmıştır.
D) Tımarlı sipahiler bulundukları yerlerde güvenliği sağlamıştır.

861- Osmanlı Devleti kurulduğunda halkının tamamı Türk’tü.Sonraki dönemde toprak genişlemesi sonucu Yunan,Bulgar,Sırp,Arnavut,Macar,Hırvat,Sloven,Romen,Arap gibi
bir çok ulus Osmanlı yönetimine girmiştir.Osmanlı Devleti çok uluslu bir imparatorluğa dönüşmüştür.
Osmanlı Devleti’ni imparatorluk özelliğinden dolayı olumsuz etkileyen olay aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Tanzimat Fermanı
B) Fransız İhtilali
C) Islahat Fermanı
D) Meşrutiyet’in ilanı

862- Barbaros Hayrettin Paşa’nın Haçlı donanmasına karşı kazandığı Preveze deniz zaferinin sonucu değildir?

A) Akdeniz’de Osmanlı hakimiyeti güçlenmiştir.
B) Osmanlı Devleti Haçlıları mağlup etmiştir.
C) Haçlılar bir daha Osmanlı Devletine saldırmamışlardır.
D) Osmanlı deniz ticareti güvenlik altına alınmıştır.

863- İlk çağda Sard şehrinden başlayıp Sümerlerin Sus şehrinde noktalanan tarihi tic yolu hangisidir?

A) İpek yolu B) Baharat yolu C) Kral yolu D) Kervan yolu

864- Osmanlı Devleti’nde yapılan aşağıdaki yeniliklerden hangisinin veya hangilerinin Batı’yı daha yakından tanımak amacıyla yapıldığı savunulabilir?

I- Yeniçerilerden bir itfaiye bölüğünün oluşturulması
II- Avrupa başkentlerine elçiler gönderilmesi
III- İstanbul’da kumaş ve çini fabrikalarının kurulması
IV- Sağlık alanında ilk kez çiçek aşısının uygulanması

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) III ve IV

865- Kanuni döneminde;-Rodos adası alınması,-Cezayir Osmanlılara bağlanması, Trablusgarp ın alınması gerçekleştirilmiştir.

Bu duruma bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?

A) İpek yolu ele geçirilmeye çalışılmıştır.
B) Hıristiyan toplumu parçalanmak istenmiştir.
C) Akdeniz’de Türk hâkimiyeti pekiştirilmiştir.
D) Türk – İslam birliği sağlanmaya çalışılmıştır

866- Osmanlı devletin de divanı Hümayunun üyesi oyan baş defterdar ;devlet adına para toplama,bu parayı devlet adına harcama gibi ileri yürütüyordu.

Baş defterdarın günümüzdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milli eğitim bakanı
B) Maliye bakanı
C) İçişleri bakanı
D) Dışişleri bakanı

867- Osmanlıların, fethettikleri şehirlerde farklı dinlere ait mimari eserlerin varlığını devam ettirmesi aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Diğer inançlara hoşgörü ile yaklaştıklarına
B) Mimari eserlere önem verdiklerine
C) Farklı dinleri tanımak istediklerine
D) Kendi kültürel değerlerini kabul ettirmek istediklerine

868- Avrupa ‘da sanayi alanında yaşanan gelişmelerle birlikte buhar gücüyle işleyen makineler çoğaldı, üretim arttı ve ticaret gelişti küçük imalathaneler yerlerini büyük fabrikalara bıraktı. Üretilen malların fiyatları düştü.

Yukarıda verilen gelişmelerin Avrupa‘nın sosyal hayatında meydana getirdiği en önemli sonuç nedir?

Devletleri siyasal gücünün artması
Köyden kente göçün hızlanması
Milliyetçilik düşüncesinin önem kazanması
Yeni mezheplerin ortaya çıkması

869- Avrupalı denizciler, önceleri sadece kıyılarda seyahat edebiliyor, okyanusları tanımıyorlardı. Zamanla pusulayı öğrenerek okyanuslara açıldılar ve böylece ……………

Bu parçanın, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması yanlış olur?

A) Yeni ada ve kıtaları keşfettiler
B) Farklı medeniyetler ve kültürlerle tanıştılar
C) İpek ve baharat yollarını ele geçirdiler
D) Rönesans ve reform hareketlerinin başlamasında etkili oldular

870- Selçuklularda tarım yapılan topraklar ikta denilen bölümlere ayrılmıştı. İkta toprakları hizmet veya mal karşılığında belirli süreler için askerlere,komutanlara ve devlet adamlarına verilirdi.İkta sahipleri ise toprakları işleme karşılığında belirli sayıda asker besler ve savaş zamanında orduya katılırdı. İkta sahipleri bu toprakları boş bırakırsa toprak geri alınırdı.

Buna göre ikta sisteminin faydaları arasınsa aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Merkez ordusu güçlenmiştir.
Devletin önemli giderleri karşılanmıştır.
Tarım önemini yitirmiştir.
Üretimde süreklilik sağlanmıştır.

871- Anadolu da yaşamış ilk uygarlıklardan olan Lidyalılar ekonomi,bilim,sanat,kültür ve ticaret alanında çok önemli ilerlemeler kaydetmişler,madeni parayı ilk kez kullanarak ticarette takas(değiş-tokuş) uygulamasına son vermişlerdir.

Lidyalıların aşağıdaki özelliklerinden hangisi tüm bu gelişmelerin yaşanmasını sağlamıştır?

Yaşadıkları bölgede Akdeniz ikliminin etkili olması
Kral Yolu üzerinde kurulmuş olmaları
Başkentlerinin Sard şehri olması
Ordularının paralı askerlerden oluşması

872- Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki üstünlüğünü Avrupalılara kabul ettirdiği başarısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mısırın fethi
B) Rodos’ un fethi
C) Cezayir’in Osmanlı Devletine bağlanması
D) Preveze Deniz Savaşının kazanılması

873- Lale Devri’nde yapılan başlıca ıslahatlar şunlardır:

– İlk Osmanlı matbaası açılmıştır.
– Bir tercüme heyeti oluşturularak bazı yabancı eserler Türkçe’ye çevrilmiştir.
– Çini, kumaş ve kağıt fabrikaları açılmıştır.

Buna göre Lale Devri ıslahatları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Askeri alanda ıslahat yapılmadığı
B) Islahatların genelde kültürel alanda yapıldığı
C) Islahatların Avrupa dan etkilenmediği
D) Islahatların ekonomiyi de geliştirmeyi amaçladığı

874- Osmanlılarda adalet işlerine kadılar bakarlardı. Kadılar doğrudan doğruya aynı zamanda divan üyesi olan Kazaskerlere bağlıydılar. Kadılara bulundukları bölgedeki sancak beyleri ve beylerbeyi karışamazlardı.

Bu uygulamaların temel amacı aşağıdakilerden hangisidir.

a) Adalet işlerinin hızlı yürümesini sağlamak
b) Kadıların kararlarında serbest kalmalarını sağlamak
c) Kadı olmayı özendirmek
d) Sancak beyi ve Beylerbeyi yetkilerini azaltmak

875-
– Amasranın fethedilmesi
– Trabzon Rum İmparatorluğuna son verilmesi
– Kırımın Osmanlı Devletine bağlanması

Bu gelişmeler Osmanlı Devletine aşağıdakilerden hangisini kazandırmıştır.

a) Anadolu Türk birliğini
b) Hıristiyan birliğinin bozulması
c) Karadeniz hâkimiyetini
d) Ceneviz’e karşı üstünlük sağlanmasını

CEVAP ANAHTARI ( 851/875)
851 D 861 B 871 B
852 C 862 C 872 D
853 C 863 C 873 C
854 A 864 B 874 B
855 A 865 C 875 C
856 C 866 B
857 C 867 A
858 D 868 B
859 C 869 C
860 C 870 C

876- II.Mahmut döneminde gerçekleştirilen;

I.. İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi
II. Takvim-i Vekayi adıyla ilk resmi gazetenin çıkarılması
III. Yeni iller kurulması ve sancakların birleştirilmesi
IV. Yeniçeri Ocağının kaldırılması Mekteb-i Harbiye adıyla Harb Okulunun açılması

Gelişmelerinden hangileri ‘kültürel’ alanda yapılan yeniliklerden sayılmaz?

a) I ve II b) III ve IV c) II ve IV d) I ve IV

877- Lâle Devri’nde özellikle yerli malı kullanımı tavsiye edildi. Hatta II.Mahmut döneminde yabancı kumaştan malların kullanımı yasaklandı.

               Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisini geliştirmeye yöneliktir?

A)   Gümrük gelirlerini arttırmayı
B)   Yerli üretimin kalitesini yükseltmeye
C)   Yerli sanayiyi kurmaya ve geliştirmeye
D)   Kapitülasyonları kaldırmaya

878- ’’1243 yılında yapılan Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’da Türk siyasi birliği bozulmuş ve bu topraklarda pek çok Türk beyliği kurulmuştur.Osmanlı Beyliği de bu savaştan sonra kurulan Türk beyliklerinden biridir.Ancak bu Türk beylikleri Anadolu’da Türk siyasi birliğini kendi bünyelerinde yeniden sağlayabilmek amacıyla birbirleriyle mücadeleye başlamışlardır.”

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği’nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlama düşüncesinde olduğunun kanıtıdır?

Bizans’tan Çimpe Kalesi’nin alınması
1402’de Ankara Savaşı’nın yapılması
Müsellem adı verilen ilk düzenli ordunun kurulması
Hamitoğullarından para karşılığında Isparta’nın alınması
879- 19.y.y.da Osmanlı ıslahatları çalışmaları ile kurulup günümüzde faaliyetlerine devam eden kuruluşlar vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?

Polis teşkilatı
Posta teşkilatı
İtfaiye teşkilatı
Millet Meclis

880- Aşağıdakilerden hangisi ıslahatların başarısız olmasının nedenlerindendir?

Avrupa’yı örnek aldıkları için
Askeri alanda yapıldıkları için
Kişiye bağlı kaldıkları için
Maddi imkansızlıklar yüzünden

881- Lale Devri’ nde ;
I. İlk Türk matbaasının kurulması
II. Kağıt fabrikasının açılması
III. Yangınlara karşı itfaiye bölüğünün oluşturulması
IV. Çiçek aşısı uygulaması

Gibi gelişmelerden hangilerinin, Osmanlı Devleti’ nin kültür ve düşünce hayatının gelişmesine katkıda bulunduğu söylenebilir?

a) I ve II b) II ve III c) III ve IV d) I ve III

882- Osmanlı Devleti’nde XVIII. Yüzyılda Mühendishane-i Berri Hümayun ve Harbiye gibi okullar açılmıştır.
Bu duruma bakarak Osmanlı’da hangi alanlardaki ıslahatlara öncelik verildiği söylenebilir?
a) Maliye b) Denizcilik b) Hukuk d) Askeriye

CEVAP ANAHTARI ( 876/900)
876 B 886 896
877 C 887 897
878 D 888 898
879 D 889 899
880 C 890 900
881 A 891
882 D 892
883 893
884 894
885 895

Yazının Tamamını Oku | Make a Comment ( None so far )

8.sınıf sosyal bilgiler deneme sınavı..

Posted on Ağustos 21, 2008. Filed under: 8.sınıf dosyaları |

SOSYAL-BİLGİLER7(501-600)

501)

Yaş Grubu Türkiye’nin Toplam Nüfusu İçindeki Oranı (%)
0-14 (Genç nüfus) 30
15-64 (Yetişkin) 65
65 + (Yaşlı) 5

Yukarıdaki tabloda Türkiye nüfusunun 2001 yılına ait yaş dağılım oranları verilmiştir. Tabloya bakarak aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?

A)Türkiye Nüfusunun %30 ‘u 15 yaşın üstündedir.
B)Nüfusun büyük bölümü çalışma çağındadır
C)Ortalama yaşam süresi fazladır
D)Doğurganlık oranı düşüktür

502)Anadolu Selçuklu Devleti zamanında gerçekleştirilen;
-Antalya, Alanya ve Sinop’un alınması ve buralarda tersaneler kurulması
-Anadolu şehirleri arasında kervansarayların yapılması faaliyetleri aşağıdaki amaçlardan hangisine yöneliktir?

A)Denizciliği ve ticareti geliştirmek
B)Türk beyliklerini güçlendirmek
C)Bilimsel çalışmalara önem vermek
D)Turizm faaliyetlerini geliştirmek

503)Orhan Gazi ve Osman Gazi türbeleri, Ulu Cami, Yıldırım Külliyesi, Koza Han, İpek hanı tarihi eserlerinden bazılarıdır. Kaplıca ve kayak merkeziylede ünlü bu kentimiz hangisidir?

A)İstanbul B)Bursa C)Konya C)Denizli

504)Büyük Selçuklu Devletinin kuruluşundan (1040) Malazgirt Zaferine kadar (1071) süren otuz bir yıllık zaman içerisinde Türkler, Anadolu’ya yaptıkları akınlarla Bizans’ın direnme gücünü büyük ölçüde kırdılar. Büyük Selçuklu Devletinin bu faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?

A)Moğol akınlarının önlenmesine B)İslam birliğinin sağlanmasına
C)Atabeyliklerin kurulmasına D)Anadolu’nun fethine

505)Anadolu Selçukluları döneminde şehirlerarasında kervanların konaklaması için kervansaraylar yaptırıldı. Bu yapılar, aşağıdakilerden hangisi için bir kanıt olur?

A)Zanaatkarlar arasındaki işbirliğine
B)Sosyal yardım kurumlarının yaygınlığına
C)Devletin din ayrımı gözetmediğine
D)Ticarete önem verildiğine

506)Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumlu etkileyen davranışlardan biri değildir?

A)Hoşgörülü olmak B)İyi bir dinleyici olmak
C)Empati Kurmak D)Ön yargılı davranmak

507)Devlet vatandaşların çalışma hakkını korur ve çalışanlarının sosyal güvencelerini sağlar. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kurulmuş olan sosyal güvence kurumlarından biri değildir?

A)İş-kur B)Bağ-kur C)SSK D)Emekli Sandığı

508)Anadolu Selçuklu ve beylikler döneminde şehirlerde çok sayıda cami, medrese, türbe ve hastaneler yapılmıştır. Önemli ticaret yolları üzerinde han ve kervansaraylar kurulmuş, buralarda tüccarların temel ihtiyaçları ve güvenliği sağlanmıştır. Anadolu Selçukluları ve beyliklerin bu çalışmalarının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?

A)Anadolu’nun bayındır hale gelmesine
B)Ekonomik hayatın canlanmasına
C)Yabancıların ülkeye girişinin engellenmesine
D)Halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına

509)
I. Hıristiyanlarca kutsal sayılan Antakya, Kudüs ,İskenderiye gibi yerleri Müslümanlardan almak
II. Hıristiyanlığı yeniden Orta Doğuya yaymak
III. Papanın nüfuz alanını genişletmek
IV. Müslümanların zenginliklerine sahip olmak

Yukarıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin dini amaçları dışında nedenlerinin de olduğunu göstermektedir?

A)I B)II C)III D)IV

510)Aşağıdakilerden hangisi nüfus yoğunluğunun yerleşim yerlerine etkilerinden biri değildir?

A)Trafik sorunları yaşanır B)İş gücü ucuzlar
C)Büyük alışveriş merkezleri çoğalır D)İşsizlik artar

511)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin nüfus yapısıyla ilgili olduğu bir bilgi değildir?

A)Nüfusun büyük bir kısmı 0-14 yaş arasındadır
B)Nüfusun %90 nı üniversite mezunudur
C)Kent nüfusu kırsal nüfustan fazladır
D)Çalışan kadın sayısı erkek sayısından azdır

512Aşağıdakilerden hangisi bir yerin yoğun nüfuslu olmasının sonuçlarından değildir?

A)Tüketim artar B)Konut sıkıntısı yaşanır
C)İş gücü ucuzlar D)Enflasyon düşer
513)Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen tutum ve davranışlardan değildir?

A)Karşımızdaki kişiye iltifat etmek B)Karşımızdaki kişiyi dinlemek
C)Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak D)Ne zaman susmak gerektiğini bilmek

514)Aşağıdakilerden hangisi nüfusun azalmasına neden olmaz?

A)Trafik kazaları B)Çocuk ölümleri C)İç göçler D)Doğal afetler

515)Göç: Ekonomik, toplumsal ve siyasi sebeple kişi veya toplulukların yer değişmesi olayına denir. Aşağıda verilen göç çeşitlerinden hangisi göç edilen ülkeyi ekonomik, bilimsel ve siyasi yönden olumsuz olarak etkilenir?

A)İç göç B)Mevsimlik göç C)Beyin göçü D)Dış göç

516)Türkiye’de bazı yerleşim birimlerinde nüfusun yoğunluk kazanmasında iklim ve tarımsal faaliyetler etkili olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma en az uyar?

A)Adana B)İzmir C)Konya D)Zonguldak

517- Milli mücadelede halkın işgal altında olmasından dolayı iletişim oldukça güçleşmiştir. Aşağıdaki iletişim kurumlarından hangisi o döneme damgasını vurmuştur?

A) TRT B) Anadolu Ajansı
C) İstanbul radyosu D) Doğan Haber Ajansı

518- Atatürk ‘Şimdiye kadar cahil kalanlara da fikir vermek ihtiyacı vardır.Ve bunun içinde önemli vasıta basındır.basının önemi inkar edilemez.Memleketin medeniyet derecesi kamuoyunun durumu nedir? Bunu içe ve dışa anlatacak basındır…’ demiştir.
Atatürk kamuoyu oluşturmak amacıyla aşağıdaki kurumlardan hangisinin kurulmasına öncülük etmiştir?
A) TRT
B) Anadolu Ajansı
C) Doğan Haber Ajansı
D) Ajans Türk

519- Aşağıdakilerden hangisi sık nüfuslu alanlardan birisi olamaz?
Verimli ovalar
İklimin el verişli olduğu alanlar
Dağlık alanlar
Sanayinin geliştiği alanlar

520- 20 ve 21 yy da Teknolojinin ortaya çıkışı ve gelişmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A.) Artan insan ihtiyaçları
B.) Farklı kültürlerin etkileşimi
C.) Bilimsel gelişmelerin hızlanması
D.) Dış ülkelerle iletişim kurma isteği
521- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün çıkarılmasına Sivas Kongresi sırasında karar verdiği gazetedir?

E.) Ceride-i resmiye
F.) Hakimiyet-i Milliye
G.) Anadolu Ajansı
H.) İrade-i Milliye

522- Aşağıdakilerden hangisi olumlu iletişim kurallarından biridir?
a)Karşımızdaki insanı dinlemeliyiz
b)Sürekli konuşmalıyız
c)İnanmadığımız halde her söyleneni onaylamalıyız
d)Görüşlerimizi zorla kabul ettirmeliyiz

523- Marmara bölgesi’nin göç almasında hangisi en etkilidir?
a)İklimin elverişli olması
b)Ulaşımın elverişli olması
c)sanayinin gelişmiş olması
d)Verimli tarım alanlarının olması

524- Zonguldak’ta nüfusun yoğun olmasının en önemli nedeni nedir?
a)Verimli tarım alanları
b)Yer altı kaynakları
c)Doğal güzelliği ve turizme elverişli oluşu
d)Hayvancılık faaliyetleri

525- Aşağıdakilerden hangisi arkadaşıyla empatik bir iletişim kurmaya çalışan bir öğrencinin söyleyebileceği bir sözdür?

A)Hey! Sen neden ağlıyorsun?
B)Mehmet Bey bugün neden geç kaldınız?
C)Ayşe bunu sakın yapma!
D)Seni anlıyorum bu üzücü bir kazaydı.

CEVAP ANAHTARI ( 501/525)
501 B 511 B 521 D
502 A 512 D 522 A
503 B 513 C 523 C
504 D 514 C 524 B
505 D 515 C 525 D
506 D 516 D
507 A 517 B
508 C 518 B
509 D 519 C
510 C 520
526- Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşim yerinin büyümesinde en fazla etkene sahiptir?

A)Eğitim B)Tarım C)Ticaret D)İklim

527- Kısa zamanda binlerce kişiye haber ulaştıran haberleşme araçlarına kitle iletişim araçları denir.
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından biri değildir?
A) Radyo B) Televizyon
C) Telefon D) Fotokopi Makinesi

528- Atatürk tarafından Milli Mücadele yıllarında kurulan ilk gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A) Takvim-i vekayi B) İrade-i Milliye

C) Hakimiyet-i milliye D) Resmi Gazete

529- Milli Mücadele yıllarında Anadolu’ daki işgallerin haksızlığını Türk ve Dünya kamuoyuna duyurmak için aşağıdakilerden hangisinin çalışma yaptığı söylenemez?

Hakimiyet-i Milliye Gazetesi
İrade-i Milliye Gazetesi
Anadolu Ajansı
TRT

530- Kişinin özel eşyalarının gizli şekilde karıştırılması, mektuplarının okunması hangi hakkın ihlal edildiğini kanıtlar?

A) Haber alma özgürlüğü
B) Konut dokunulmazlığı
C) Basın özgürlüğü
D) Özel hayatın gizliliği

531- Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımı sonucu elde edilen bir veri değildir?

a)Nüfus sayısı b)Cinsiyet dağılımı c)okur-yazar oranı d)Fabrika sayısı

532- Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde dağınık yerleşme daha fazladır?

a)Konya bölümü b)Doğu Karadeniz c)Orta Karadeniz d) Çatalca-Kocaeli

533- Aşağıdakilerden hangisi günümüzde sık kullandığımız kitle iletişim araçlarından biri değildir?

A) İnternet B) Telgraf C) Gazete D) Televizyon

534- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişime verdiği önemi gösteren bir gelişmedir?

A) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
B) Harf İnkılabı’nın gerçekleştirilmesi
C) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
D) Anadolu Ajansı’nın kurulması

535- Atatürk 1923 yılında “Şimdiye kadar cahil kalanlara da fikir vermek ihtiyacı vardır ve bunun için de önemli vasıta basındır… Basının önemi inkar edilemez. Memleketin medeniyet derecesi ve kamuoyunun durumu nedir? Bunu içe ve dışa anlatacak basındır…Basın mensuplarını korumak lazımdır…”, demiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün yukarıdaki açıklamayı yapmasının nedenleri arasında değildir?
A) Basının kamuoyunun haberdar edilmesinde en önemli unsurlardan biri olması.
B) Basının özel yaşamın gizliliği ilkesine uygun yayın yapması.
C) Basının toplumun gelişimine katkı sağlaması.
D) Basının haberleri kendi çıkarlarına göre yorumlaması.

536- Aşağıdakilerden hangisi nüfus dağılımını etkileyen doğal etmenlerden biri değildir?
E) İklim şartları.
F) Sanayi kuruluşları.
G) Tarım faaliyetleri.
H) Yeryüzü şekilleri.

537- Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir iletişim için gerekli değildir?

A) Etkin ve düzgün konuşmak B) Konuşurken jest ve mimiklerden yararlanmak
C) Konuşan kişiyi dinlemek D) Konuşan ve dinleyen kişilerin birbirlerini sevmesi

538- Aşağıdakilerden hangisi basın ve yayın ilkelerine sahip topluma duyarlı bir yayın kuruluşunun yapacağı bir haber değildir?

A) Örnek projeler hazırlayan bir kurumun haber yapılması
B) Çevre kirliliğinin yaşandığı bir yerde bu olaya dikkat çekmesi
C) Yakalanan bir suçlunun halkı bilgilendirmek adına isminin ve adresinin açıklanması
D) Meydana gelen bir olayı yorum katmadan olduğu gibi halka aktarmak

539- Aşağıdakilerden hangisi hem görsel hem işitsel hem de yazılı iletişim aracıdır?

A) Radyo B) İnternet C) Tv D) Belgegeçer

540- Yüzölçümü ile nüfus birbirine paralel olsa, aşağıdaki bölgelerimizden hangisinin nüfus yoğunluğu en az olurdu?

A) Doğu Anadolu B) Marmara C) Ege D) Akdeniz

541- Aşağıda verilen gazetelerden hangisi kurtuluş savaşı dönemi gazetelerinden değildir?
a)Takvim-i Vakaiye b)İrade-i Milliye
c)Hakimiyet-i Milliye d)Ceride-i Resmiye

542- -Yeryüzü şekilleri
-Verimli toprak Yanda verilmiş olan faktörler dikkate alındığında aşağıda-
-Su kaynakları ki oluşumlardan hangisini doğrudan etkiler?
-İklim şartları
-Ulaşım-ticaret
a)Nüfusun demografik yapısını b)Ekonomik gelişimi
c)İnsan ilişkilerini d)Yerleşme

543- “Etkili bir iletişimde ses tonu, kullanılan sözcükler , el- kol hareketleri ve mimikler çok önemli rol oynar.”diyen birisi hangi önemli etkeni unutmuştur?
A)Vücut dilini C)Göz temasını
B)Konunun özelliğini D)Mikrofon kullanımını

544- Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızdan değildir?
A)Yaşama hakkı C)İsim hakkı
B)Konut dokunulmazlığı D)Eğitim hakkı

545- Hayatımızda büyük önemi olan Sosyal Bilgiler, tarihi, kültürel ve toplumsal alanda bilgi ve becerilerimizin gelişmesine katkı sağlar.
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler öğrenimin faydaları arasında gösterilemez?

A) Toplumda kültürel birikimin artmasını sağlar
B) İnsanların, yorum yapma ve eleştiri yeteneklerini geliştirir.
C) Toplumdaki herkesin aynı görüşe sahip olması için çalışmalar yapar.
D) Deneyimlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlar.

546- Aşağıda 6. sınıf öğrencisi Zeynep’in sosyal bilgiler dersine çalışırken aldığı bazı notlar verilmiştir:

Kişiden kişiye değişen, içerisinde kişilere özgü yorumları içeren bilgilere görüş denir.
Bilimsel bir araştırma yapılırken, öncelikle hipotez aşamasından başlamak gereklidir.
Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nin açılışı M. Kemal’in sosyal bilimlerin gelişmesi için yaptığı çalışmalardan biridir.
Bilimsel araştırma yaparken yararlandığımız kaynakları dipnot olarak veya kaynakça bölümünde belirtmeliyiz
Buna göre, Zeynep’in çalışma esnasında aldığı notlardan kaç tanesi doğrudur?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

547- Çevremizde meydana gelen olayların birçok nedeni olabilir. Bu durum olayların çok boyutlu olarak ele alınmasını gerektirir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Olaylar bir tek nedene bağlı olarak açıklanmalıdır.

B) Olayların meydana gelmesinde farklı nedenler etkili olmaktadır.

C) Olayları çok yönlü olarak değerlendirmek oldukça zordur.

D) Olaylar görüldüğü gibi değerlendirilmelidir.

548- Aşağıdakilerden hangisi karşılaştığımız sorunların çözümünde gerçekleştirmemiz gereken davranışlardan biri değildir?

A) Sorunumuzla ilgili kurumlara dilekçe ile başvurmak
B) Sorunumuzu çözerken başkalarının haklarının haklarını ihlal etmemek
C) Sorunumuzu çözerken vatandaş olarak sorumluluklarımızın bulunduğunu unutmamak
D) Sorunumuzu çözebilmek için her yola başvurmak gerekirse şiddet kullanmak

549- Kaliteli iletişim, bilgi paylaşımını artırdığı insanlar arasında ki problemlerin çözülmesinde de en etkili yol olarak gözümüze çarpar.

Aşağıda ki davranış şekillerinden hangisi, etkili iletişim kurulabilmesi için, yapılması gereken bir davranış şeklidir.

Karşısında ki kişiye sürekli iltifat etmek
Konuşurken göz teması kurmaktan kaçınmak
Kişiye ‘Sen’ yada ‘Siz’ yerine, isim vererek hitap etmek
Herhangi bir sorunun çözümü için sürekli nasihatlarda bulunmak.

Aşağıda ki durumlardan hangisi basın özgürlüğü sınırları dışındadır?

A) Türkiye – Yunanistan milli takım maçında Türkiye’nin yenilmesine üzülen bir spor yazarının ertesi gün maç hakkında yorum yazmaması.
B) Türkiye – Yunanistan milli takım maçında Türkiye’nin yenilmesine üzülen bir spor yazarının ertesi gün maç hakkında yaptığı yorumlarda Milli Futbolculara hakaret etmesi.
C) Türkiye – Yunanistan milli takım maçında Türkiye’nin yenilmesine üzülen bir spor yazarının ertesi gün maç hakkında yaptığı yorumlarda , Teknikdrektör ‘ü eleştirmesi
D) Türkiye – Yunanistan milli takım maçında Türkiye’nin yenilmesine üzülen bir spor yazarının ertesi gün maç hakkında yaptığı yorumlarda ,hatalı gol yiyen kaleciyi ağır eleştirmesi

CEVAP ANAHTARI ( 526/550)
526 C 536 B 546 B
527 D 537 D 547 B
528 B 538 C 548
529 D 539 B 549
530 D 540 B 550 B
531 D 541 A
532 B 542 D
533 B 543 C
534 D 544 C
535 D 545 C

551- ”Sana laf anlatmak deveyi hendekten atlatmaktan zor” diyen bir kişinin şikayetini aşağıdakilerden hangisi daha doğru açıklar?
a)İyi konuşamadığı
b)Karşısındakinin kendisini iyi anlamadığı
c)Etkili iletişim kurduğu
d)Karşısındakinin onu iyi dinlediği

552- Verimli toprakların bulunduğu ovalarda nüfus kalabalık iken verimsiz toprakların bulunduğu alanlarda nüfus seyrektir.
Aşağıdakilerden hangisi nüfusun seyrek olduğu verimsiz olduğu topraklara örnek gösterilebilir?
a)Çukurova
b)Gediz
c)B.Menderes
d)Tuz Gölü ve çevresi

553- Türkiyede bazı yerleşim birimlerinde nüfusun yoğunluk kazanmasında turizmin etkisi büyüktür.
Buna göre aşağıdaki illerden hangisi bu duruma uymaz?

A) Adana B) İzmir C) Antalya D)Çanakkale

554- Aşağıdakilerden hangisi beyin göçünün nedenidir?

A)Çarpık kentleşme B)İklim şartları C) İşsizlik D)Çevre Kirliliği

555- İletişimde dinlemek önemlidir. Pek çok kez iletişimde dinlemekten kaynaklanan sorunlar yaşanır. Hangisi birbirimizi dinlememizin faydalarından biri değildir?
A) Birbirimizle daha iyi anlaşırız,
B) Karşımızdakinin anlatmak istediklerini doğru anlarız.
C) Kendi fikirlerimizi herkese kabul ettiririz.
D) Karşımızdaki insanlara da düşüncelerini ifade etme fırsatı veririz.

556- Bir yabancı ülkeye gittiğimizde ev sahibinin bizi kapıda değil de evin bir odasında karşıladığını gördüğümüzde çok şaşırırız. Hatta bunu bize yapılan bir saygısızlık olarak algılar ziyaretten vazgeçeriz. Bizim ülkemize gelen bir yabancıya yemek ikram ettiğimizde bu yemeği yemezse bunu kendimize bir saygısızlık gibi algılarız.
Yukarıdaki paragrafta vurgulanmak istenen ana düşünce nedir?
turistlerin bizim yemeklerimizi beğenmeyeceği,
Gittiğimiz yerdeki herkesin misafirperver olmayabileceği,
Bizim fazlaca misafirperver olduğumuzu,
İletişimde kültürel farklılıkların olduğunu,

557- Günümüzde kullanılan hangi iletişim aracı diğerlerinden daha etkilidir?
A) Radyo B) TV C) Gazete D) Dergi

558- Aşağıdakilerden hangisi bir gazetecinin sahip olması gereken en önemli özelliktir.

Çok okunacak haberleri yayınlama
Tarafsız yayın yapma
Haberleri hızlı yapma
Eğlenceli ve komik yayınlar yapabilme

559- Çocukların televizyon izleme sebepleri
% 16 televizyon izlemeyi seviyorum
% 21.4 hayal dünyam gelişiyor
% 21.4 yapacak başka işim yok

Sadece yukarıdaki bilgiler esas alınırsa aşağıdakilerin hangisine ulaşılmaz?
Her beş çocuktan biri televizyonun hayal dünyasını geliştirdiğini düşünmektedir.
Çocukların büyük bir kısmı televizyon izlemeden kendisini geliştirmeyeceğini düşünmektedir.
Çocukların bir kısmı yapacak başka işi olmadığı için televizyon izlemektedir.
Sevdiği için televizyon izleyen çocukların oranı düşüktür.

560- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biri değildir?

Hakimiyet-i Milliye Gazetesi
Anadolu Ajansı
İrade- i Milliye Gazetesi
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

561- “ İnsanlar üzerinde yaşadıkları, yurt edindikleri topraklardan kolay kolay ayrılamazlar. Kuraklık, doğal afetler, dış baskılar gibi güçlükler toplumların yeni yerleşim yeri aramalarına yol açmıştır.”
Parçada aşağıdakilerden hangisinin daha çok konu edildiği söylenebilir?

İnsanların güçlüklerle mücadelesi
Yerleşik yaşama nasıl geçildiği
Toplumsal gelişmelerin insanlara etkisi
İnsanların göç etme nedenleri

562- Türkiye’ de bazı yerleşim birimlerinde nüfusun yoğunluk kazanmasında iklim ve tarımsal faaliyetler etkili olmaktadır.
Aşağıdaki illerden hangisi bu duruma en az uyar?

a) Adana b) İzmir c) Konya d) Zonguldak

563- TC Anayasası’ nda yer alan bazı konular şunlardır:
Doğru bilgi alma hakkı
Düşünceyi açıklama özgürlüğü
Kitle iletişim özgürlüğü
Bu üç madde aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle daha çok ilgilidir?

Özel yaşamın korunması
Demokrasinin sınırlarının olması
Ulusal egemenlik
İnsan hak ve özgürlükleri

564- I. Kültürel farklılıklar II. Kuşak farkı III. Eğitim düzeyi

Yukarıda Verilenlerden hangilerinin iletişim ortamını etkilendiğinden söz edilebilir?
a) Yalnız I b) I ve II c) II ve III d) I,II ve III

565- Ülkemizdeki TV ve radyoları denetleme yetkisine sahip olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
B.Türk Basın Sendikası
C.Türk Dil Kurumu
D.Türk Tarih Kurumu

566- Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisinin kullanımı her geçen gün biraz daha azalmaktadır?

A.TV
B.Telgraf
C.Elektronik posta
D.Radyo

567- Aşağıdakilerden hangisi basın yayın kuruluşlarının sorumlulukları arasında gösterilemez?

A.Doğru haber alma ve verme
B.Kişi özel hayatına saygı gösterme
C.Tarafsız habercilik yapma
D.Sadece magazin haberleri yapma

568- Aşağıdakilerden hangisi RTÜK’ün çalışmalarından biridir?

A.Akıllı işaretler koymak
B.Günlük siyasi gazete çıkarmak
C.Yarışma programları düzenlemek
D.Eurovision şarkı yarışmasını düzenlemek

569- Aşağıdakilerden hangisi olumlu iletişim yollarından birisi değildir?
a-Etkin dinleme b-Hoşgörülü olma
c-Saygılı olma d-Akıl verme

570- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişim alanındaki çalışmalarından biri değildir?
a-Hakimiyet-i Milliye gazetesi b-İrade-i Milliye gazetesi
c-Anadolu Ajansı d-Tasvir-i Efkar gazetesi
571- Atatürk’ün kurtuluş savaşı yıllarında çıkarmış olduğu gazetelerin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a-kamuoyu oluşturmak b-düşmana gözdağı vermek
c-meclisin açılmasına yardım etmek d-saltanatı kaldırmak

572- Aşağıdakilerden hangisi hem görsel hem de işitsel kitle iletişim araçlarına örnek gösterilebilir?
a-bilgisayar b-radyo c-teyp d-kaset çalar

573- _Artuklular zamanından günümüze kalan Malabadi köprüsü dünyanın en büyük taş kemerli köprüsüdür.
_Danişmentlilerden kalan Yağıbasan medresesi Anadolu’nun ilk medresesi sayılır.

_Türkiye Selçuklu Devleti döneminde Aksaray’da Kervansaray yapılmıştır.

Yukarıda Anadolu’da kurulan ilk Türk Devletlerine ait bazı eserler verilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda Türklerin hangi alanda ilerlemiş olduğu söylenemez?
A)Siyasi B)Ticari C)Mimari D)Eğitim

574- Türkiye Selçuklu döneminde Anadolu’da yaşayan ;Mevlana Celaleddin-i Rumi,Hacı Bektaşi Veli,Yunus Emre gibi hem düşünce hem edebiyat alanında eserler veren Anadolu’da barışı ve hoşgörüyü yayan düşünürlerimiz bu gün hem ülkemizde hem de dünyada saygı ile anılmaktadırlar.UNESCO tarafından 1991 yılı Yunus Emre sevgi yılı,2007 yılı Mevlana’yı anma yılı olarak kabul edilmiştir.
Bu bilgilere göre Anadolu’da yaşamış olan Türk düşünürleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Türk diline ve edebiyatına katkıda bulunmuşlardır.
B)Anadolu’da barışı ve hoşgörüyü yaymışlardır.
C)Yazdıkları güncelliğini kaybetmiş sadece o dönem için değerli olmuşlardır.
D)Düşünceleri evrensel nitelik taşır.

575- Akdeniz in Türk gölü haline gelmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?
A-Kırım ın fethedilmesi
B-Kıbrıs adasına Anadolu dan getirilen Türklerin yerleştirilmesi
C-Cezayir in Osmanlı topraklarına katılması
D-Preveze deniz savaşının kazanılması

CEVAP ANAHTARI ( 551/575)
551 B 561 D 571 A
552 D 562 D 572 A
553 A 563 D 573 A
554 C 564 D 574 C
555 C 565 A 575 D
556 D 566 B
557 B 567 D
558 B 568 A
559 B 569 D
560 D 570 D

576- Karesioğulları, Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Menteşeoğulları beyliklerinin Osmanlı Devletine bağlanması Osmanlıların aşağıdaki alanlardan hangisinde daha fazla güçlenmesini sağlamıştır?

A-Denizcilik B-Ticaret
C-Hayvancılık D-Tarım

577- Osmanlılar, Rumeli ve Balkanlar’da fethedilen yerlere Anadolu’dan getirilen Türk aileleri yerleştirmişler, onlardan vergi almamışlar ve onların Anadolu’ya geri dönmelerini engellemişlerdir.

Buna göre, Osmanlıların böyle davranmasın nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A.Balkanlar’daki kültüre geçmek istemeleri
B.Bölgede kalıcı egemenlik kurmak istemeleri
C.Anadolu’daki siyasi birliği güçlendirmeye çalışmaları
D.Göçebe Türkleri otorite altına almak istemeleri

578- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyüyüp güçlenmesinin nedenlerinden biri olamaz?

A.Hoşgörülü ve adaletli yönetim anlayışı
B.Kurulduğu bölgede siyasi birliğin olması
C.Balkanlarda siyasi birliğin olması
D.Cihat ve gaza anlayışı

579- Bir ülkenin aşağıdaki nüfus özelliklerinden hangisi o ülkenin yüzölçümüne göre değişir?
A) Okuma yazma oranı B) Nüfus artış oranı
C) Nüfus Yoğunluğu D) Nüfusun yaş durumu

580- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethi için yapılan hazırlıklardan birisi değildir?

A) Avrupa devletlerinden yardın istenmesi
B)Tekerlekli yüksek kulelerin yapılması
C ) Rumeli Hisarı’nınyapılması
D ) Surları yıkacak şahi adı verilen topların

581- Esnaf, zanaatkâr ve çiftçilerin sosyal güvenlik kuruluşu hangisidir?

a) SSK b) Emekli Sandığı c) Bağ-Kur d) Yeşil Kart

582- Aşağıdakilerden hangisi eğitim-öğretim hakkı için yanlış bir bilgidir?
A)Kimse eğitim-öğretim hakkından yoksun bırakılamaz
B)Orta öğretim zorunlu ve parasızdır.
C)Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir
D)Devlet maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilere burs verir

583- Türkiye Selçukluları döneminde, Anadolu kentlerinin gelişerek han, hamam, cami ve
kervansaraylarla donatıldığı ve zenginleştiği görülür.
Bu eserlerin, aşağıdaki yerleşim yerlerinin hangisinde daha çok yapıldığı söylenebilir?

Ticaret yolları üzerinde bulunan kentlerde
Tarım yapılan bölgelerde
Eski kültür merkezleri ve çevrelerinde
Sınır boylarına yakın kent merkezlerinde

584- Osmanlı Devleti’nden önce Selçuklu Devleti yöneticileri, ülkedeki Türkmenlerin yerleşim
sorunlarını çözmek amacıyla onları Bizans’ın hâkim olduğu Anadolu topraklarına
yönlendirmişlerdi. Bunun sonucunda Osmanlı Beyliği gibi beylikler kurulurken
sınırlarına birçok Türkmen topluluğu birikmişti. Bunların yerleştirilebileceği en uygun yer
taht kavgaları içinde bulunan Bizans topraklarıydı.
Yukarıdaki metinde geçen bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Osmanlı ve Selçuklu devletlerinin Bizans’la savaştıkları
Türkmenlerin göçebe yaşam sürdükleri
Anadolu’da güçlü bir Bizans hakimiyetinin olduğu
Türkmenleri yerleştirmek için Bizans topraklarının seçildiği

585- Osman Bey döneminde Karacahisar, Bilecik, Yarhisar ve Yenişehir; Orhan Bey
döneminde de iznik, izmit ve Bursa fethedilmiştir.
Buna göre, Osman ve Orhan Beyler döneminde devlet politikası olarak aşağıdakilerden hangisine önem verilmiştir?

Ülke topraklarını Bizans yönünde genişletmeye
Osmanlı ordusunu kuvvetlendirmeye
Dünya ticaret yollarını ele geçirmeye
Anadolu’da Türk birliğini kurmaya

586- Osmanlılar, Rumeli ve Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu’dan getirilen Türk ailelerini
yerleştirmişler, onlardan vergi almamışlar ve onların Anadolu’ya geri dönmelerini
engellemişlerdir.
Buna göre, Osmanlıların böyle davranmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Balkanlardaki kültürel değerleri kazanmak istemesi
Bölgede kalıcı egemenlik kurmak istemesi
Anadolu’daki siyasi birliği güçlendirmeye çalışması
Göçebe Türkleri belli bir otorite altında toplamaya çalışması

587- Osmanlı Devleti’nde, Divan-ı Hûmayun’un üyesi olan Başdefterdar devlet adına para
toplama, bu parayı devlet adına harcama gibi işleri yürütüyordu.
Başdefterdar’ın günümüzde, Bakanlar Kurulu’ndaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Millî Eğitim Bakanı B) Maliye Bakanı C) İç işleri Bakanı D) Dış İşleri Bakanı

588- yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Kapıkulu askerleri, maaşlarının zamanında ödenmemesi
veya ayarı düşük paradan ödenmesi, Kapıkulu ocaklarına askerlikle hiç ilgisi olmayanların
alınması gerekçesiyle isyanlar çıkarmışlardır. Bazen halk da onların yanında yer almış,
hatta isyancılar isteklerini gerçekleştirebilmek için padişah ve devlet adamlarını görevden
almayı ve öldürmeyi bile göze almışlardır.
Bu isyanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Ekonomik nedenlerle ortaya çıkmıştır. C)Ülke yönetimini doğrudan etkilemiştir.
Askerî yapıyı değiştirmeye yöneliktir. D)Sivil kesimden de destek bulmuştur.

589- Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk devletleri;

● Bulundukları bölgeleri Bizans, Gürcü, Ermeni ve Haçlı güçlerine karşı savunmuşlar,
● Yeni şehirler, kasabalar ve köyler kurup buralara Türkçe isimler vermişler,
● Yaşadıkları yörelerde köprü, imarethane, kervansaray, cami ve medrese gibi eserler yaparak Anadolu’yu imar etmişlerdir.

Verilen bilgilere göre Anadolu’daki ilk Türk devletlerinin tarihî önemini açıklayan en kapsamlı yargı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anadolu’nun Türkleşmesinde ve Türk yurdu olmasında önemli rol oynamışlardır.
B) Hâkim oldukları bölgeleri Haçlılara karşı koruyarak İslamiyetin bu topraklarda yayılmasına çalışmışlardır.
C) Çok sayıda yeni yerleşim merkezleri kur- muşlardır.
D) Toplumsal, dinî ve kültürel amaçlı eserler yaparak Anadolu’yu bayındır hâle getirmişlerdir

590- Anadolu Selçuklu Devletinde eyaletlerde askerlik işlerine aşağıdakilerden hangisi bakardı?

a) Subaşılar b) Kadılar c) Divan d) Atabey

591- Anadolu Selçuklu Devletinde, Kervansarayların yapılması ve zarar gören tüccarların zararlarının karşılanmasının en önemli nedeni nedir?
A)  Ticaretin gelişmesini sağlamak
B)   Ülke sınırlarını genişletmek
C)   Haçlı seferlerini engellemek
D)   Yabancı ülkelerle iyi geçinmek

592- Avrupalı Hristiyanlar ; 
      –  Coğrafi keşifleri gerçekleştirdiler.
      –  Haçlı Seferlerini düzenlediler.
               Bu iki gelişmenin ortak hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Sosyal reformları yapmak              B) Mısır’ı ele geçirmek
     C) Avrupa’da birliği sağlamak             D) Doğu ülkelerinin zenginliklerini elde etmek

593- Osmanlı Beyliği küçük bir beylik olmasına karşın kısa sürede sınırlarını genişleterek güçlü bir devlet haline gelmiştir.Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bu durumun en önemli nedenidir?
A-Yöneticilerinin akıllı olması
B-Komutanların savaşçı karaktere sahip olması
C-Batıda kurulmuş olması
D-Bizans ve komşu beyliklere karşı akıllı siyaset takip etmesi.

594- Aşağıda Türk tarihi içinde gerçekleştirilen önemli olaylar ve özellikleri eşleştirilmiştir. Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A-Miryokefalon Savaşı—Türklerin Anadolu’ya kesin olarak yerleşmeleri
B-Çimpe Kalesi’nin Alınması—Osmanlı’nın Rumeli’ye geçişi
C-Bursa’nın Alınması—İlk Osmanlı medresesinin açılması
D-Kösedağ Savaşı—Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılma sürecine girmesi

595- Aşağıdakilerden hangisi Divanı Hümayun da büyük davalara bakardı?

A)Defterdar B)Kazasker C)Kadı D)Nişancı

596- İstanbul’un fethinden sonra İstanbul da bulunan bilim adamları İtalya ya gitmişler ve orada Rönesans’ın başlamasına neden olmuşlardır.Bu tarihin hangi özelliğini belirtmektedir?

A)Olayları o günün şartlarında değerlendirmek gerekiyor.
B)Bir olayın sonucu diğer tarihi olayın nedeni olabilir
C)Tarihte deney gözlem yapılamaz
D)Tarihi olayları objektif olarak değerlendirmek gerekir

597- Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’da Türklerin üst üste başarılar kazanmaları ve ilerlemeleri Bizans imparatorunu korkuttu.
Buna göre Türklerin Anadolu’da ilerlemesi üzerine Bizans İmparatorluğunun aşağıdakilerden hangisini yaptığı söylenebilir?

A)Anadolu Türklere bırakıldı.
B)Avrupa’dan yardım istenerek Haçlı seferleri başlatıldı.
C)Türklere yıllık vergi ödemeyi kabul ettiler.
D)Kendi kuvvetleriyle Türklere karşı mücadele ettiler.

598- Orhan Bey Dönemini ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)İlk düzenli askeri birlikler kuruldu.
B)İstanbul başkent yapıldı
C)Divan teşkilatı kuruldu.
D)Rumeli kıyıları ele geçirildi.

599- Aşağıda verilen askeri birliklerden hangisi tamamen Türklerden oluşur ve hazineden para harcamadan yetiştirilmiştir?
A)Yeniçeri B)Kapıkulu Süvarileri C)Sağ ve sol ulufeciler D) Tımalı sipahi

600- Aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerinin ekonomik sonucudur?

a) Din adamlarına duyulan güven sarsıldı.
b) Avrupalılar Müslümanlardan kağıt matbaayı öğrenerek Avrupa’da bilim sanat ve düşünce alanında gelişmeler meydana getirdiler.
c) Bizans devletinin ömrü uzadı.
d) Akdeniz kıyısındaki limanlar önem kazandı.

CEVAP ANAHTARI ( 576/600)
576 A 586 B 596 B
577 B 587 B 597 B
578 D 588 B 598 B
579 C 589 A 599 D
580 A 590 A 600 D
581 C 591 A
582 B 592 D
583 A 593 D
584 C 594 C
585 A 595 B

http://www.muhteva.com

Yazının Tamamını Oku | Make a Comment ( None so far )

« Önceki Yazılar Sonraki Yazılar »
  • Blog Stats

    • 18,692 hits

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...